Šta, po Bibliji, znači biti kršćanska majka?Pitanje: Šta, po Bibliji, znači biti kršćanska majka?

Odgovor:
Biti majka je veoma važna uloga koju je Gospod odlučio da da mnogim ženama. Kršćanskoj majci je rečeno da treba da voli svoju djecu (Titu 2:4,5), da ne bi došlo do prigovaranja Gospodu i Spasitelju čije ime ona nosi.

Djeca su dar Božiji (Psalam 127:3-5). U Titu 2:4, grčka se riječ phileoteknos pojavljuje u napomeni majkama da vole svoju djecu. Ova riječ predstavlja specijalnu vrstu „majčinske ljubavi“. Značenje koje proizilazi iz ove riječi je briga za svoju djecu, njegovanje, zaštita u ljubavi, briga o njihovim potrebama i nježno se ophoditi prema svakom od njih kao jedinstvenim darom iz ruke Božije.

Božija riječ zapovijeda nekoliko stvari kršćanskim majkama:

Dostupnost – ujutro, u podne i uveče (Ponovljeni zakon 6:6,7)

Učestvovanje – uključenost, razgovor, razmišljanje i prolaženje kroz život zajednički (Efežani 6:4)

Poučavanje – Pismo i biblijski pogled na život (Psalam 78:5,6; Ponovljeni zakon 4:10; Efežani 6:4)

Obuka – pomaganje djetetu da razvije vještine i otkrije svoje jake strane (Izreke 22:6) i duhovne darove (Rimljanima 12:3-8 i 1.Korinćanima 12)

Disciplina – poučavanje strahu Gospodnjem, povlačeći granice dosljedno, u ljubavi, čvrsto (Efežani 6:4; Hebrejima 12:5-11; Izreke 13:24; 19:18; 22:15; 23:13,14; 29:15-17)

Njegovanje – obezbjeđivanje atmosfere konstantne verbalne podrške, davanje slobode da se pogriješi, prihvatanje, privrženost, bezuslovna ljubav (Titu 2:4; 2.Timoteju 1:7; Efežanima 4:29-32; 5:1,2; Galaćanima 5:22; 1.Petrova 3:8,9)

Izgrađivanje sa integritetom – živjeti u skladu sa svojim riječima, biti primjer od kojeg dijete može da nauči, privučeno suštinom pobožnog života (Ponovljeni zakon 4:9,15,23; Izreke 10:9; 11:3; Psalam 37:18,37).

Biblija ne tvrdi da svaka žena treba da bude majka. Međutim, ona kaže da one žene koje je Gospod blagoslovio majčinstvom treba da preuzmu tu odgovornost ozbiljno. Majke imaju jedinstvenu i suštinsku ulogu u životu svoje djece. Majčinstvo nije posao ili neprijatni zadatak. Kako nose dijete tokom trudnoće i kako hrane i brinu se za ono dok je ono malo, tako isto majke igraju konstantu ulogu u životima svoje djece, bilo da su adolescenti, tinejdžeri, mladići i djevojke, ili čak odrasle osobe koje imaju svoju djecu. Dok uloga majčinstva mora da se mijenja i razvija, ljubav, briga, pažnja i ohrabrenje koje majka daje, nikad ne treba da prestane.

English


Vrati se na bosansku stranu
Šta, po Bibliji, znači biti kršćanska majka?