settings icon
share icon
Pitanje

Šta je kršćanska etika?

Odgovor


Kršćanska etika je dobro objašnjenja u Kološanima 3:1-6: “Dakle, ako ste uskrsnuli s Kristom, tražite ono što je gore, gdje se nalazi Krist sjedeći Bogu s desne strane! Svraćajte misao na ono što je gore, ne na ono što je na zemlji, jer ste umrli i vaš je život sakriven s Kristom u Bogu! A kad se pojavi Krist, vaš život, tada ćete se i vi s njim pojaviti zaodjenuti slavom. Usmrtite, dakle, ono što je u vašem tijelu zemaljsko: bludnost, nečistoću, požudu, zle želje i lakomstvo – to je idolopoklonstvo – zbog kojih dolazi srdžba Božja.”

Iako je ona mnogo više od puke liste šta se smije a šta ne smije raditi, Biblija nam ipak daje detaljne instrukcije kako bi trebalo da živimo. Ona je sve što treba da znamo o tome kako da živimo kršćanski život. Međutim, Biblija ne pokriva izričito svaku situaciju u kojoj se nađemo. Kako je onda ona dovoljna za sve etične dileme sa kojima se suočavamo? Tu kršćanska etika stupa na scenu.

Nauka definiše etiku kao “skup moralnih principa, studij moralnosti”. Stoga bi kršćanska etika predstavljala principe koji proističu iz kršćanske vjere po kojoj djelujemo. Iako Božija Riječ možda ne pokriva svaku situaciju sa kojom se suočimo u toku života, njeni principi nam daju standard po kojima moramo da se upravljamo, u situacijama za koje nema izričitih uputstava.

Na primjer, Biblija ne kaže ništa specifično o korištenju ilegalnih droga, ali ipak, ako gledamo na principe o kojima učimo kroz Pismo, možemo znati da je to pogrešno. Recimo, ona nam kaže da je tijelo hram Duha Svetoga i da bi njime trebalo da poštujemo Boga (1. Korinćanima 6:19-20). Znajući šta droga čini našim tijelima – šteta koju ona prouzrokuje mnogim organima – znamo i da bi njeno korištenje bilo uništavanje hrama Duha Svetog. To sigurno ne čini Bogu čast. Biblija nam također govori da treba da slijedimo autoritete koje je Bog postavio (Rimljanima 13:1). Imajući u vidu ilegalnu prirodu droga, korištenjem istih mi se ne podlažemo autoritetima, nego smo u buntu protiv njih. Da li to znači da ako se ilegalne droge legalizuju, biće uredu koristiti ih? Ne bez kršenja prvog principa.

Koristeći principe koje nalazimo u Pismu, Kršćani mogu odrediti šta je etično u bilo kojoj situaciji. U nekim slučajevima će to biti jednostavno, kao što su pravila za kršćanski život koja nalazimo u Kološanima 3. U nekim drugim prilikama, međutim, treba da malo istražujemo. Najbolji način da to činimo je da se molimo nad Riječju Božijom. Duh Sveti prebiva u svakom vjerniku i dio Njegove uloge je da nas nauči kako da živimo: “A Utješitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenut će vam sve, što vam rekoh” (Ivan 14:26). “Što se vas tiče, to ostaje u vama pomazanje, koje primiste od njega, i ne treba da vas tko uči, nego kako vas to samo pomazanje uči svemu, i istinito je, i nije laž, i kao što vas nauči, ostanite u njemu!” (1. Ivanova 2:27). Dakle, kad se molimo nad Pismom, Duh nas vodi i uči. On će nam pokazati principe po kojima treba da se povodimo u bilo kojoj situaciji.

Iako Božija Riječ ne pokriva svaku situaciju u kojoj ćemo se naći u toku života, ona je svedovoljna za kršćanski život. Za većinu stvari, možemo samo da pogledamo šta o njima kaže Biblija i da slijedimo ispravni princip, baziran na tome. Kad se radi o etičnim pitanjima o kojima nam Pismo ne daje jasna uputstva, treba da pogledamo principe koji bi se mogli primijeniti na situaciju. Moramo da se molimo nad Njegovom Riječju i da se otvorimo Njegovom Duhu. Duh će nas učiti i voditi kroz Bibliju, kako bismo našli principe na kojima treba da stojimo, tako da možemo da živimo onako kako bi Kršćani trebalo da žive.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je kršćanska etika?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries