Da li Bog još uvijek daje vizije ljudima?


Pitanje: Da li Bog još uvijek daje vizije ljudima? Da li bi vjernici trebalo da očekuju vizije, kao dio kršćanskog iskustva?

Odgovor:
Može li Bog i danas da da ljudima vizije? Da! Da li Bog daje i danas ljudima vizije? Vjerovatno. Da li bi trebalo da očekujemo da vizije budu uobičajena pojava? Ne. Kao što je zapisano u Bibliji, Bog je govorio ljudima mnogo puta značenjem vizija. Primjeri su Josip, Jakovljev sin; Josip, Marijin muž, Solomon; Izaija; Ezekiel; Danijel; Petar; i Pavle. Prorok Joel je predvidio izliće vizija, a to je potvrdio i apostol Petar u 2. glavi Djela. Važno je napomenuti da je razlika između vizije i sna ta da je vizija dana kad je osoba budna, a san za vrijeme spavanja.

Na mnogim stranama svijeta, izgleda da Bog obilato koristi vizije i snove. U područjima gdje poruka Evanđelja nije ili je jako teško dostupna i gdje ljudi nemaju Biblije, Bog svoju poruku govori direktno kroz vizije i snove. To je u potpunosti u skladu sa biblijskim primjerom vizija koje je Bog često koristio, kako bi otkrio svoju istinu ljudima u ranim danima Kršćanstva. Ako Bog želi da komunicira svoju poruku nekome, On može iskoristiti šta god On nađe za shodno – misionara, anđela, viziju ili san. Naravno, Bog je također sposoban da da vizije u područjima gdje je poruka Evanđelja već dostupna. Ne postoje granice za ono što Bog može da uradi.

U isto vrijeme, moramo biti pažljivi kad su vizije i njihova interpretacija u pitanju. Treba da imamo na umu da je Biblija napisana i da nam ona govori sve što treba da znamo. Ključna istina je u tome da, ako Bog želi da da viziju, ona će se u potpunosti slagati sa onim što je On već otkrio u svojoj Riječi. Vizije nikad ne bi smjele da imaju jednak ili veći autoritet od Pisma. Božija Riječ je naš krajnji autoritet za kršćansku vjeru i praksu. Ako vjeruješ da si imao viziju i osjećaš da ti je vjerovatno Bog dao, u molitvi istražuj Božiju Riječ i provjeri da li se ona slaže sa Pismom. Zatim u molitvi razmotri šta Bog želi da uradiš kao odgovor na tu viziju (Jakov 1:5). On je ne bi dao nekome krijući njeno značenje. U Pismu, kad god je neko pitao Boga za značenje vizije, On se pobrinuo da ta osoba dobije objašnjenje (Daniel 8:15-17).

English
Vrati se na bosansku stranu
Da li Bog još uvijek daje vizije ljudima? Da li bi vjernici trebalo da očekuju vizije, kao dio kršćanskog iskustva?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga