settings icon
share icon
Pitanje

Koja su različita imena i titule Isusa Krista?

Odgovor


Postoji oko 200 Kristovih imena i titula, koje možemo naći u Bibliji. Sljedeća su neka od najistaknutijih, izdvojena u tri dijela, prema imenima koja odražavaju Njegovu prirodu, Njegovo mjesto u Trojstvu i Njegovo djelo na zemlji koje je učinio za nas.

Kristova priroda

Ugaoni kamen: (Efežanima 2:20) – Isus je ugaoni kamen građevine koja je Njegova crkva. On ugrađuje zajedno Židove i mnogobošce, muško i žensko – sve svete svih vremena i mjesta u jednu građevinu izgrađenu na vjeri u Njega, koju svi oni dijele.

Prvorođeni svakog stvorenja: (Kološanima 1:15) – Ne prva stvar koju je Bog stvorio, kako neki nepravilno tvrde, jer 16. stih kaže da je sve stvoreno kroz i za Krista. Značenje ovoga je da je Krist zauzeo čin i naistaknutije mjesto prvorođenog nad svim stvarima, da On zauzima najuzvišeniji položaj u univerzumu; On je istaknut nad svima; On je na čelu svih stvari.

Glava Crkve: (Efežanima 1:22; 4:15; 5:23) – Isus Krist, a ne kralj ili papa, je jedini vrhovni, suvereni vladar Crkve – onih za koje je umro i koji vjeruju samo u Njega za spasenje.

Sveti: (Djela 3:14; Psalam 16:10) – Krist je svet, i po svojoj božanskoj i po ljudskoj prirodi, i izvor je svetosti svom narodu. Njegovom smrću, mi smo učinjeni svetim i čistim pred Bogom.

Sudac: (Djela 10:42; 2. Timoteju 4:8) – Gospod Isus je izabran od Boga da sudi svijetu i podijeli vječne nagrade.

Kralj kraljeva i Gospodar gospodara: (1. Timoteju 6:15; Otkrivenje 19:16) – Isus ima vlast nad svim autoritetima svijeta, nad svim kraljevima i vladarima, i niko ga ne može zaustaviti od toga da ispuni svoju svrhu. On ih usmjerava kako On želi.

Svjetlost svijeta: (Ivan 8:12) – Isus je došao u svijet koji je zatamnjen grijehom i rasvijetlio ga životom i istinom kroz svoje djelo i riječi. Otvorio je oči onima koji vjeruju u Njega i oni hodaju u svjetlu.

Knez mira: (Izaija 9:6) – Isus je došao ne da donese mir svijetu u smislu odsustva rata, nego mir između Boga i čovjeka koji su bili razdvojeni grijehom. On je umro da pomiri grešnike sa svetim Bogom.

Sin Božiji: (Luka 1:35; Ivan 1:49) – Isus je “Jedinorođeni od Oca” (Ivan 1:14). Korišten 42 puta u Novom zavjetu, izraz “Sin Božiji” potvrđuje Kristovo božanstvo.

Sin čovječiji: (Ivan 5:27) – Korišten kao kontrast “Sinu Božijem”, ovaj izraz potvrđuje Kristovu ljudsku prirodu koja postoji uz božansku.

Riječ: (Ivan 1:1; 1. Ivanova 5:7-8) – Riječ je druga osoba trojedinog Boga, koja kaže i bude učinjeno, koja izgovaranjem stvara sve stvari iz ničega pri stvaranju, koja je bila od početka sa Bogom Ocem, i bila Bog, i kojom je sve stvoreno.

Riječ Božija: (Otkrivenje 19:12-13) – Ovo je ime dato Kristu koje niko ne zna, nego On sam. Ono označava tajnu Njegove božanske osobe.

Riječ života: (1. Ivanova 1:1) – Isus nije samo govorio riječi koje vode u vječni život, nego je, prema ovom stihu, On sam riječ života, koja se odnosi na vječni život radosti i punine koju On daje.

Njegov položaj u trojstvu

Alfa i Omega: (Otkrivenje 1:8; 22:13) – Isus je sebe proglasio početkom i krajem svih stvari, što upućuje ni na koga drugog, nego na istinitog Boga. Ova tvrdnja vječnosti se može primijeniti jedino na Boga.

Emanuel: (Izaija 9:6; Matej 1:23) – Bukvalno “Bog s nama”. I Izaija i Matej potvrđuju da je Krist koji će biti rođen u Betlehemu sami Bog koji je došao na zemlju u obliku čovjeka, da živi među svojim ljudima.

Ja jesam: (Ivan 8:58, sa Izlaskom 3:14) – Kada je Isus sebi pripisao ovu titulu, Židovi su pokušali da ga kamenuju radi bogohulja. Oni su razumjeli da je On za sebe tvrdio da je vječni Bog, nepromjenjivi Jahve Starog zavjeta.

Gospod svega: (Djela 10:36) – Isus je suvereni vladar nad cijelim svijetom i svim stvarima u njemu, nad svim narodima svijeta, naročito izabranim Božijim narodom, mnogobošcima kao i Židovima.

Istiniti Bog: (1. Ivanova 5:20) – Ovo je direktna tvrdnja da Isus, kao istiniti Bog, nije samo božanske prirode, nego je božanstvo. Pošto Biblija naučava da postoji samo jedan Bog, jedini način da se opiše Njegova priroda je kao dio trojedinog Boga.

Njegovo djelo na zemlji

Početnik i Dovršitelj naše vjere: (Hebrejima 12:2) – Spasenje je postignuto vjerom koja je dar Božiji (Efežanima 2:8-9) i Isus je utemeljitelj naše vjere ali i njen dovršitelj. Od početka do kraja, On je izvor te vjere koja spašava i onaj koji je održava.

Kruh života: (Ivan 6:35; 6:48) – Baš kao što kruh održava život u fizičkom smislu, Isus je Kruh koji daje i održava vječni život. Bog je proviđao manu u pustinji kako bi nahranio svoj narod, i On je providio Isusa da nam da vječni život kroz Njegovo tijelo, slomljenoza nas.

Zaručnik: (Matej 9:15) – Slika Krista kao Zaručnika i Crkve kao Njegove nevjeste otkriva poseban odnos koji mi imamo s Njim. Vezani smo jedno za drugo u savezu milosti koji se ne može prekinuti.

Osloboditelj: (Rimljanima 11:26) – Baš kao što je Izraelcima bio potreban Bog da ih oslobodi od egipatskog ropstva, tako je i Krist naš Osloboditelj od ropstva grijehu.

Dobri Pastir: (Ivan 10:11,14) – U biblijska vremena, dobar pastir je bio voljan da rizikuje sopstveni život kako bi zaštitio svoju ovcu od zvjeri. Isus je dao svoj život za svoje ovce, i On se brine za nas, njeguje nas i hrani.

Veliki svećenik: (Hebrejima 2:17) – Židovski veliki svećenik je ulazio u hram jednom godišnje, da okaje grijehe naroda. Gospod Isus je izvršio tu funkciju za svoj narod jednom zasvagda na križu.

Janje Božije: (Ivan 1:29) – Božiji zakon je zahtijevao janje bez mane i neokaljano, kao žrtvu pokajnicu za grijeh. Isus je postao to krotko Janje koje je vođeno na klanje, pokazujući strpljivost u svojim patnjama i voljnost da umre za svoj narod.

Posrednik: (1. Timoteju 2:5) – Posrednik je neko ko stoji između dvije strane, kako bi obnovio njihov odnos. Krist je jedan i jedini Posrednik koji obnavlja odnos između čovjeka i Boga. Molitva Mariji i svecima je idolopoklonstvo jer zaobilazi ovu najvažniju Kristovu ulogu i pripisuje je nekome drugom.

Stijena: (1. Korinćanima 10:4) – Kako je iz stijene koju je Mojsije udario u pustinji potekla živuća voda, Isus je ta Stijena iz koje teče voda vječnog života. On je Stijena na kojoj gradimo svoje duhovne kuće, tako da ih nijedna oluja ne može prodrmati.

Uskrsnuće i Život: (Ivan 11:25) – Utjelotvoreni Isus je način uskrsnuća grešnika u vječni život, baš kao što je On uskrsnuo iz groba. Naši grijesi su pokopani s Njim, i mi smo uskrsnuti da hodamo u novini života.

Spasitelj: (Matej 1:21; Luka 2:11) – On spašava svoj narod time što umire da ih otkupi, daje im Duha Svetog da ih obnovi svojom silom, osposobljava ih da pobijede svoje duhovne neprijatelje, podržava ih u nevoljama i smrti, i podiže ih u zadnji dan.

Pravi čokot: (Ivan 15:1) – Pravi čokot snabdjeva svim što je granama (vjernicima) potrebno da proizvedu plod Duha – živućoms vodom spasenja i hranom iz Riječi.

Put, Istina, Život: (Ivan 14:6) – Isus je jedini Put do Boga, jedina Istina u svijetu laži i jedini istinski izvor vječnog života. On utjelovljava svo troje i u privremenom i u vječnom smislu.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Koja su različita imena i titule Isusa Krista?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries