settings icon
share icon
Pitanje

Gdje je bio Isus tri dana između svoje smrti i uskrsnuća?

Odgovor


Prva Petrova 3:18-19 izjavljuje, “Jer je i Krist jedanput umro zbog grijeha, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu; on koji je bio ubijen u tijelu, ali oživje duhom. U duhu je otišao propovijedati duhovima koji su se nalazili u tamnici.”

Izraz “duhom”, u 18. stihu je potpuno ista knostrukcija kao u izrazu “u tijelu”. Tako da izgleda da je najbolje riječ “duh” vezati za riječ “tijelo”. Tijelo i duh su Kristovi tijelo i duh. Riječi “oživje duhom” ukazuju na činjenicu da su Kristovo preuzimanje grijeha i smrt doveli do odvajanja njegovog ljudskog duha od Oca (Matej 27:46). Razlika je između tijela i duha, kao u Mateju 27:40 i Rimljanima 1:3-4, a ne između Kristovog tijela i Svetog Duha. Kada je Kristovo otkupljenje za grijeh bilo završeno, njegov je duh obnovio zajedništvo koje je bilo prekinuto.

Prva Pertova 3:18-22 opisuje neophodnu vezu između Kristovog stradanja (stih 18) i njegovog proslavljenja (stih 22). Samo Petar daje specifičane inoformacije o tome šta se desilo između ova dva događaja. Riječ “propovijedao” u stihu 19 nije uobičajena riječ iz Novog Zavjeta koja opisuje propovijedanje evanđelja. Ona bukvalno znači saopštiti poruku. Isus je stradao i umro na križu, njegovo tijelo je ubijeno i njegov duh je umro kada je on postao grijeh za nas. Ali njegov duh je oživljen i on ga je predao Ocu. Prema Petru, negdje između njegove smrti i uskrsnuća, Isus je objavio posebnu poruku “duhovima koji su se nalazili u tamnici.”

Počećemo sa tim da Petar naziva ljude “dušama” a ne “duhovima” (3:20). U Novom Zavjetu, riječ “duhovi” je korištena da opiše anđele ili demone, a ne ljudska bića; i stih 22 izgleda da nosi ovo značenje. Također, nigdje u Bibliji se ne kaže da je Isus posjetio pakao. Djela 2:31 kažu da je otišao u “Had”, ali “Had” (Podzemlje, “boravište mrtvih”) nije pakao. Riječ “Had” se odnosi na kraljevstvo mrtvih, privremeno mjesto gdje se čeka na uskrsnuće. Otkrivenje 20:11-15 daje jasnu razliku između ovo dvoje. Pakao je stalno i krajnje mjesto suda za izgubljene. Had je privremeno mjesto.

Naš Gospod je predao svoj duh Ocu, umro je i u nekom vremenu između smrti i uskrsnuća je posjetio kraljevstvo mrtvih, gdje je predao poruku duhovnim bićima (vjerovatno palim anđelima; vidi Juda 6), koji se nekako odnose na period prije potopa u Noino vrijeme. Stih 20 ovo čini jasnim. Petar nam nije rekao šta je objavljeno ovim zarobljenim duhovima, ali to ne može biti poruka otkupljenja, jer anđeli ne mogu biti spašeni (Hebreji 2:16). To je vjerovatno bila objava pobjede nad Sotonom i njegovim mnoštvom (1 Petrova 3:22; Kološanima 2:15). Efežanima 4:8-10 isto tako ukazuje da je Krist otišao u “raj” (Luka 16:20; 23:43) i da je sa sobom uzeo sve one koji su vjerovali u njega prije njegove smrti. Ovaj odlomak ne daje previše detalja o tome šta se desilo, ali većina bibliskih naučnika smatra da je to ono što se mislilo sa “i zarobi roblje.”

Tako da, sa svim ovim, možemo da kažemo da Biblija nije u potpunosti jasna šta je Isus radio tri dana između svoje smrti i uskrsnuća. Ali ipak izgleda da je propovijedao pobjedu nad palim anđelima i/ili nevjernicima. Ono što sigurno znamo je da Isus nije davao ljudima drugu šansu za spasenje. Biblija nam govori da ćemo se poslije smrti sresti sa sudom (Hebreji 9:27), a ne sa drugom prilikom. Ne postoji jasan i definitivan odgovor na to šta je Isus radio tokom vremena između njegove smrti i uskrsnuća. Vjerovatno je to jedna od misterija koje ćemo razumjeti jednom kada dođemo do proslavljenja.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Gdje je bio Isus tri dana između svoje smrti i uskrsnuća?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries