Šta znači to da je Isus Sin čovječiji?


Pitanje: Šta znači to da je Isus Sin čovječiji?

Odgovor:
Isus se naziva “Sinom čovječijim” 88 puta u Novom Zavjetu. Prvo značenje izraza “Sin čovječiji” se odnosi na proroštvo u Danijelu 7:13-14: “Gledah u noćnim viđenjima i gle, na oblacima nebeskim dolazi kao Sin Čovječji. On se priblizi Pradavnome i dovedu ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo njegovo neće propasti.” Opis “Sin čovječiji” je mesijanska titula. Isus je onaj kome je dana vlast i slava i kraljevstvo. Kad je On koristio taj izraz, pripisivao je proroštovo o Sinu čovječijem sebi. Jevreji tog vremena su bili jako blisko upoznati sa tim izrazom i na koga se on odnosi. Isus je prozvao sebe Mesijom.

Drugo značenje izraza “Sin čovječiji” je taj da je Isus bio zaista ljudsko biće. Bog je prozvao proroka Ezekiela “sinom čovječijim” 93 puta. Jednostavno ga je nazivao ljudskim bićem. Sin čovječiji je čovjek. Isus je bio potpuno Bog (Ivan 1:1), ali je isto tako bio i ljudsko biće (Ivan 1:14). 1. Ivanova 4:2 nam govori: “Po ovome poznajete duh Božji: svaki duh koji priznaje: ‘Isus Krist došao je u tijelu’, od Boga je”. Da, Isus je bio Sin Božiji – On je bio u svojoj suštini Bog. Da, Isus je također bio Sin čovječiji – bio je u suštini ljudsko biće. Da zaključimo, izraz “Sin čovječiji” ukazuje na to da je Isus Mesija i da je uistinu ljudsko biće.

English
Vrati se na bosansku stranu
Šta znači to da je Isus Sin čovječiji?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga