settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači to da je Isus Janje Božije?

Odgovor


Kad je Isus nazvan Janjetom Božijim u Ivanu 1:28 i Ivanu 1:36, to se odnosi na to da je On savršena i krajnja žrtva za grijeh. Kako bismo razumjeli ko je Krist bio i šta je učinio, moramo početi sa Starim Zavjetom, koji sadrži proroštva vezano za dolazak Krsta kao “žrtvu za naknadnicu” (Izaija 53:10). Ustvari, cijeli žrtveni sistem, ustanovljen od strane Boga u Starom Zavjetu, je pripremio scenu za dolazak Isusa Krista, koji je savršena žrtva koju je Bog obezbijedio kao otkupljenje za grijehe njegovog naroda (Rimljanima 8:3; Hebrejima 10).

Žrtvovanje janjadi je igralo veoma važnu ulogu u Hebrejskom religijskom životu i žrtvenom sistemu. Kad je Ivan Krstitelj uputio na Isusa kao na “Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta” (Ivan 1:29), Hebreji koji su ga čuli su mogli odmah da pomisle na bilo koju od nekoliko važnih žrtava. Pošto se približavalo vrijeme Pashalnog praznika, prva misao je možda bila o Pashalnom janjetu. Pasha je bila jedan od glavnih Hebrejskih praznika i slavila je sjećanje na Božije izbavljenje Izraelaca iz egipatskog ropstva. Ustvari, klanje Pashalnog janjeta i prekrivanje dovratnika kuća njegovom krvlju (Izlazak 12:11-13) je predivna slika Kristovog otkupljujućeg djela na križu. Oni za koje je On umro su prekriveni njegovom krvlju, koja nas štiti od anđela (duhovne) smrti.

Druga važna žrtva koja uključuje janjadi je bila dnevna žrtva u jerusalimskom hramu. Svako jutro i veče, u hramu je žrtvovano janje za grijehe naroda (Izlazak 29:38-42). Ove dnevne žrtve, kao i sve druge, bile su usmjeravanje ljudi prema savršenoj Kristovoj žrtvi na križu. Ustvari, vrijeme Isusove žrtve na križu odgovara vremenu večernje žrtve koja se prinosila u hramu. Hebreji tog vremena su također bili upoznati sa Starozavjetnim prorocima Jeremijom i Izaijom, koji su prorekli dolazak Onog koji će biti prinesen “kao jagnje na klanje” (Jeremija 11:19; Izaija 53:7), i čije će stradanje i žrtva obezbijediti otkupljenje za Izrael. Naravno, ta osoba nije niko drugi do Isus Krist, “janje Božije”.

Iako ideja žrtvenog sistema možda nama danas izgleda čudna, koncept plaćanja i obnove je još uvijek nešto što možemo lako razumjeti. Znamo da je plata za grijeh smrt (Rimljanima 6:23). Radi našeg grijeha odvojeni smo od Boga i krivi smo pred njim. Stoga, jedina nada koju imamo je u tome da On obezbijedi način kojim će nas izmiriti sa sobom, a to je ono što je uradio poslavši svog Sina, Isusa Krista, da umre na križu. Krist je umro kako bi otkupio grijeh i platio kaznu za grijehe svih koji vjeruju u njega.

Zahvaljujući njegovoj smrti na križu, kao savršenoj Božijoj žrtvi za grijeh, i njegovom uskrsnuću nakon tri dana, možemo imati vječni život ako vjerujemo u njega. Činjenica da je sam Bog providio žrtvu koja okajava naš grijeh, je dio veličanstvene dobre vijesti Evanđelja, koja se vrlo jasno objavljuje u 1. Petrovoj 1:18-21: “Znajte da niste otkupljeni nečim raspadljivim – srebrom ili zlatom – od svoga bezvrijednog, od otaca baštinjenog života, nego skupocjenom krvi Krista kao nevina i bez mane Janjeta. On je, istina, bio prije poznat (i predodređen), prije postanka svijeta, ali se tek na kraju vremena očitova zbog vas. Po njemu vjerujete u Boga, koji ga je uskrisio od mrtvih i koji ga je proslavio, tako da vaša vjera puna nade bude usmjerena k Bogu”.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta znači to da je Isus Janje Božije?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries