Kako je Isus izgledao?


Pitanje: Kako je Isus izgledao?

Odgovor:
Biblija nigdje ne daje Kristov fizički opis. Najbliže što možemo dobiti je u Izaiji 53:2b: “Nema obličja na njemu, nema ljepote da bismo ga gledali i nema izgleda da bismo našli ugodnosti u njemu”. Ovo nam govori da je Isusov izgled bio kao i izgled svakog drugog čovjeka – izgledao je prosječno. Izaija ovdje prorokuje da će dolazeći Sluga koji će trpiti, rasti u skromnim uslovima i da neće nositi uobičajene oznake rojalnosti, što je činilo da je Njegov pravi identitet bio vidljiv samo pronicljivom oku vjere.

Izaija dalje opisuje Kristovu pojavu kakva će ona biti kada bude bičevan prije razapinjanja. “Jer je nečovječno bio iznakažen njegov izgled; njegov lik nije više bio sličan čovječjemu” (Izaija 52:14). Ove riječi opisuju nečovječnu okrutnost koju je On pretrpio do stanja kad više nije izgledao kao ljudsko biće (Matej 26:67, 27:30; Ivan 19:3). Njegova pojava je bila tako strašna, da su ga ljudi gledali sa zaprepašćenjem.

Većina slika koje danas prikazuju Isusa vjerovatno nisu vjerodostojne. Isus je bio Židov, stoga je vjerovatno imao tamnu put, tamne oči i tamnu kosu. To je daleko od plavokosog, plavookog, blijedog Isusa, kako ga prikazuju mnoge savremene slike. Jedna stvar je jasna: da je važno da znamo kako je zaista izgledao, Matej, Petar i Ivan, koji su proveli tri godine s Njim, bi nam zasigurno dali tačan opis, kao i Njegova braća, Jakov i Juda. Ipak, ovi Novozavjetni pisci nisu ponudili nikakve detalje o Njegovim fizičkim osobinama.

English
Vrati se na bosansku stranu
Kako je Isus izgledao?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga