settings icon
share icon
Pitanje

Da li je Isus bio Židov?

Odgovor


Neko danas samo treba da pretraži internet kako bi utvrdio da postoji velika polemika i neslaganje oko pitanja da li je Isus Nazarećanin zaista bio Židov. Prije nego što adekvatno odgovorimo na ovo pitanje, moramo postaviti drugo: ko (ili šta) je Židov? Čak i samo ovo pitanje sadrži elemente polemike, i odgovor zavisi od toga ko ga daje. Ali jedna definicija sa kojom bi se svaka od glavnih religijskih grupa judaizma – ortodoksna, konzervativna i reformistička – vjerovatno složila, je: “Židov je bilo koja osoba čija mama je bila Židovka ili svaka osoba koja prođe kroz formalan process obraćenja na judaizam.”

Iako hebrejska Biblija nigdje određeno ne tvrdi da treba da se koristi porijeklo po majčinoj liniji, savremeni rabinski judaizam vjeruje da postoji nekoliko odlomaka u Tori gdje se ovo podrazumijeva ili je nagoviješteno, kao što su Ponovljeni zakon 7:1-5; Levitski zakonik 24:10; i Ezra 10:2-3. Zatim postoji nekoliko primjera u Pismu koje su napisali neznabošci obraćeni na judaizam (npr, Ruta, Moapka – vidi Ruta 1:16, gdje ona izražava svoju želju za obraćenjem) i koji se u potpunosti smatraju židovskim, kao i etnički Židov.

Dakle, hajde da razmotrimo ova tri pitanja: Da li je Isus bio Židov etnički? Da li je Isus bio Židov po praktikovanju njihove religije? I, na kraju, ako je Isus bio Židov, zašto kršćani ne slijede judaizam?

Da li je Isus etnički bio Židov ili je Njegova majka bila Židovka? On se jasno poistovijedio sa Židovima svog vremena, Njegovim fizičkim okruženjem i plemenom, kao i sa njihovom religijom (iako im je ispravljao pogrešna tumačenja). Bog ga je sa svrhom poslao u Judu: “K svojima dođe (Judi), i njegovi (Juda) ga ne primiše. A svima (Židovima) koji ga primiše dade moć da budu djeca Božja. Onima koji vjeruju u ime njegovo…” (Ivan 1:11-12) a On je jasno rekao: “Vi (neznabošci) ne znate čemu se klanjate; mi (Židovi) znamo čemu se klanjamo, jer spasenje dolazi od Židova” (Ivan 4:22).

Prvi stih Novog zavjeta jasno objavljuje Isusovu židovsku pozadinu. “Rodoslovlje Isusa Krista, Davidova sina, sina Abrahamova” (Matej 1:1). Očito je iz stihova kao što su Hebrejima 7:14: “Poznato je naime da naš Gospodin izađe od Judina plemena”, da je Isus došao iz Judinog plemena, iz kojeg je i došlo ime “Židov”. Šta je sa Marijom, Isusovom majkom? U rodoslovlju zapisanom u trećem poglavlju Luke, jasno vidimo da je ona bila direktan potomak Kralja Davida, što Isusu daje legalno pravo da sjedne na židovski tron, kao što i ustanovljuje da je On bio Židov po narodnosti.

Da li je Isus bio Židov prema održavanju židovske religije? Oba Njegova roditelja bi “izvršili sve po Gospodnjem zakonu” (Luka 2:39). Njegovi tetak i tetka, Zaharija i Elizabeta, su također bili Židovi poslušni Tori (Luka 1:6), tako da možemo vidjeti da je vjerovatno cijala familija uzimala svoju židovsku vjeru veoma ozbiljno.

U Propovijedi na gori (Matej 5–7), Isus iznova i iznova potvrđuje autoritet Tore i Proroka (Matej 5:17), čak i u Kraljevstvu nebeskom (Matej 5:19-20). On je propisno posjećivao sinagogu (Luka 4:16), a Židovi Njegovog vremena su poštovali Njegovo učenje (Luka 4:15). Naučavao je u židovskom Hramu u Jeruzalemu (Luka 21:37), a da nije bio Židov, ne bi mu bilo dopušteno da uđe u taj dio Hrama (Djela 21:28-30).

Isus je također i prema spoljašnjosti pokazivao da je onaj koji praktikuje židovsku vjeru. Nosio je tzitzit (rese) na svojoj odjeći (Luka 8:43; Matej 14:36) koje su služile kao podsjetnik na zapovijedi (Brojevi 15:37-39). Slavio je Pashu (Ivan 2:13) i išao u Jeruzalem (Ponovljeni zakon 6:16) na proslavu veoma važnog židovskog praznika (na koji se išlo na hodočašće). Držao je Succoth, ili praznik Sjenica (Ivan 7:2, 10) i išao u Jeruzalem (Ivan 7:14), kako je određeno u Tori. Također je držao i Hanukah, svetkovinu Posvećenja (Ivan 10:22) i vjerovatno Rosh Hashanah, praznik truba (Ivan 5:1), pošto je išao u Jeruzalem kad su se ove dvije svetkovine održavale, iako to nije zapovijeđeno u Tori. Jasnoje da se Isus izjašnjavao kao Židov (Ivan 4:22) i kao Kralj Židova (Marko 15:2). Od svog rođenja do svoje zadnje Pashalne večere (Luka 22:14-15), Isus je živio kao posvećeni Židov.

Dakle, ako je Isus bio Židov, zašto kršćani ne slijede judaizam? Zakon judaizma je dan Mojsiju za izraelsku djecu, kao veoma svet i poseban savez na gori Sinaj, zapisan u knjizi Izlaska. U ovaj zavjet je Bog zapisao svoje zakone na kamenim pločama i Izraelu je zapovijeđeno da bude poslušan svemu što mu je otkriveno. Ali ovaj veličanstveni savez je bio samo slika jednog novog i boljeg, koji će Bog jednog dana dati svom narodu, i Židovima i neznabošcima.

Taj novi savet je zapisan u Jeremiji 31:31-34: “’Jer evo, dolazi vrijeme’, govori Gospodin, ‘kad ću učiniti nov Savez s Izraelovom i Judinom kućom. Ne Savez kako sam ga učinio s njihovim ocima kad sam ih uzeo za ruke da ih izvedem iz Egipta, Savez što su ga prelomili premda sam bio njihov Gospodin. Ne, ovo će biti Savez što ću ga učiniti s Izraelovom kućom poslije onih dana’, govori Gospodin: ‘Stavit ću svoj zakon u njihovo srce i upisati ga u njihovu dušu. Tako ću biti njihov Bog, a oni će biti moj narod. Oni se više neće učiti među sobom; neće učiti jedan drugoga: Spoznajte Gospodina! – jer me svi poznaju: od najmanjega do najvećega’, govori Gospodin. ‘Jer im opraštam njihovu krivnju i njihovih se grijeha više ne spominjem’”.

Kršćani danas ne slijede judaizam jer je Mojsijev savez ispunjen u Isusu Kristu. Isus je rekao: “Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao da ih ukinem, nego da ih ispunim.” (Matej 5:17). A pisac Hebrejima je napisao: “A kad veli novi, prvi proglasi starim. Što je pak staro i ostarjelo, blizu je iščeznuću” (Hebrejima 8:13).

Kao kršćani, mi više ne treba da slijedimo stari savez jer je on zamijenjen. Mi imamo bolji savez, sa boljom žrtvom, kojim upravlja bolji Veliki svećenik! “Imamo dakle, braćo, osiguran ulazak u svetište krvlju Isusa koji nam je otvorio put novi i živi zavjesom, to jeste svojim tijelom. Imamo i velikoga svećenika nad Božjom kućom. Zato pristupajmo istinitim srcem u punini vjere, srca očišćenog od ljage na savjesti, i tijela opranog čistom vodom! Čvrsto držimo nadu, jer je vjeran onaj koji je obećao” (Hebrejima 10:19-23)

EnglishVrati se na bosansku stranu

Da li je Isus bio Židov?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries