settings icon
share icon
Pitanje

Šta Ivan 1:1, 14 znači kada izjavi da je Isus Riječ Božija?

Odgovor


Odgovor na ovo pitanje je u tome da najprije razumijemo zašto je Ivan napisao ovo Evanđelje. Njegovu svrhu je jasno navedena u Ivanu 20:30-31: “I mnoga druga čudesa učini Isus pred svojim učenicima koja nisu napisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete da je Isus Mesija, Sin Božji, i da vjerujući imate život u njegovo ime”. Svrha Ivanovog pisanja je bila da upozna čitaoce svog Evanđelja sa Isusom Kristom, time što će utvrditi ko On jeste (Bog u tijelu) i šta je učinio. Ivanov jedini cilj je bio da vodi ljude ka tome da u vjeri prihvate Kristovo spasavajuće djelo. Kada to shvatimo, bolje ćemo razumjeti zašto je predstavio Isusa kao “Riječ” u Ivanu 1:1.

Time što počinje svoje Evanđelje tvrdeći: “U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga, i Bog bijaše Riječ”, Ivan uvodi Isusa izrazom koji je bio poznat i židovskim i neznabožačkim čitaocima. Grčka riječ, prevedena kao “Riječ” u ovom odjeljku, je “logos”, koja je bila uobičajena i u grčkoj filozofiji i židovskom vjerovanju tog vremena. Na primjer, u Starom zavjetu je “riječ” Božija često personifikovana kao instrument za izvršenje Božije volje (Psalam 33:6, 107:20, 119:89, 147:15-18). Tako da Ivan, predstavljanjem Isusa kao “Riječ”, na neki način upućuje svoje židovske čitaoce na Stari zavjet, gdje je “logos” ili “Riječ” Božija povezana sa utjelovljenjem Božijeg otkrivenja. Dok je u grčkoj filozofiji izraz “logos” korišten da opiše posredničko djelovanje kojim je Bog stvorio materijalne stvari i komunicirao sa njima. Po grčkom pogledu na svijet, o “logosu” se mislilo kao o mostu između uzvišenog Boga i materijalnog svemira. Stoga, njegovim grčkim čitaocima, korištenje tog termina je vjerovatno iznijelo ideju o posredničkom principu između Boga i svijeta.

Dakle, suštinski, ono što Ivan radi time što za Isusa govori da je “logos” je izvlačenje riječi i koncepta sa kojima su upoznati i Židovi i neznabošci njegovog vremena i to koristi kao početnu tačku sa koje ih upoznaje sa Isusom Kristom. Ali on ide iznad tog poznatog koncepta “logosa” koji njegovi židovski i neznabožački čitaoci mogu da imaju i predstavlja Isusa Krista ne samo kao posrednički princip kako su Grci razumijevali, nego kao osobu, koja je u potpunosti božanska, a ipak u potpunosti čovjek. Također, Krist nije bio neka personifikacija Božijeg otkrivenja kako su Židovi mislili, nego je zaista bio Božije savršeno otkrivenje samog sebe u tijelu, u toj mjeri da je Ivan zapisao same Isusove riječi Filipu: “Isus mu odvrati: ‘Tako sam već dugo s vama i nisi me upoznao, Filipe? Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako onda veliš: Pokaži nam Oca?’” (Ivan 14:9). Korištenjem termina “logos” ili ”Riječ” u Ivanu 1:1, Ivan pojačava i primjenjuje koncept koji je bio poznat tadašnjim slušaocima i to koristi da upozna svoje čitaoce sa istinskim Božijim “logosom” u Isusu Kristu, živoj Riječi Božijoj, koji je u potpunosti Bog a ipak potpuno čovjek, i koji je došao da otkrije Boga čovjeku i da sve one koji vjeruju u Njega otkupi od njihovog grijeha.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta Ivan 1:1, 14 znači kada izjavi da je Isus Riječ Božija?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries