settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to hiljadugodišnje kraljevstvo i da li treba da se shvati bukvalno?

Odgovor


Hiljadugodišnje kraljevstvo je naziv dat za 1000 godina vladavine Isusa Krista na zemlji. Neki pokušavaju da tumače 1000 godina na alegoričan način. Neki misle da je 1000 godina samo figurativni način da se kaže “dug vremenski period”, a ne bukvalna, fizička vladavina Isusa Krista na zemlji. Međutim, šest puta se Otkrivenju 20:2-7 za hiljadugodišnje kraljevstvo specifično kaže da je dugo 1000 godina. Da je Bog želio da nam kaže “dug vremenski period,” mogao je to vrlo lako da uradi bez da direktno ponavlja određen i tačan vremenski okvir.

Biblija nam kaže da kada se Krist bude vratio na zemlju da će uspostaviti samog sebe kao Kralja u Jeruzalemu, koji će sjediti na Davidovom prijestolju (Luka 1:32-33). Bezuslovni zavjeti zahtijevaju bukvalni, fizički povratak Krista, koji će uspostaviti kraljevstvo. Abrahamov zavjet obećava Izraelu zemlju, potomstvo i vladara, i duhovni blagoslov (Postanak 12:1-3). Palestinski zavjet obećava Izraelu obnovljenje zemlje i zauzimanje zemlje (Ponovljeni zakon 30:1-10). Davidov zavjet obećava Izraelu oproštenje – način na koji nacija može biti blagoslovljena (Jeremija 31:31-34).

Pri drugom dolasku, ovi zavjeti će biti ispunjeni kako se Izrael ponovo sakuplja iz svih nacija (Matej 24:31), obraća (Zaharija 12:10-14) i vraća u zemlju kojom će vladati Mesija, Isus Krist. Biblija govori o uslovima tokom hiljadugodišnjeg kraljevstva, kao savršene sredine, fizički i duhovno. To će biti doba mira (Mihej 4:2-4; Izaija 32:17-18), radosti (Izaija 61:7,10), utjehe (Izaija 40:1-2) i bez siromaštva (Amos 9:13-15) ili bolesti (Joil 2:28-29). Biblija nam isto kaže da će samo vjernici ući u hiljadugodišnje kraljevstvo. Zbog ovoga, to će biti vrijeme potpune pravednosti (Matej 25:37; Psalam 24:3-4), poslušnosti (Jeremija 31:33), svetosti (Izaija 35:8), istine (Izaija 65:16) i punine Duha Svetog (Joel 2:28-29). Krist će vladati kao kralj (Izaija 9:3-7; 11:1-10), sa Davidom kao namjesnikom (Jeremija 33:15-21; Amos 9:11). Plemići i upravitelji također će vladati (Izaija 32:1; Matej 19:28) i Jeruzalem će biti politički centar svijeta (Zaharija 8:3).

Otkrivenje 20:2-7 daje precizan vremenski period hiljadugodišnjeg kraljevstva. Čak i bez ovih biblijskih stihova, postoji bezbroj drugih koji upućuju na stvarnu vladavinu Mesije na zemlji. Ispunjenje mnogih Božijih zavjeta i obećanja leži na stvarnom, fizičkom, budućem kraljevstvu. Ne postoji čvrsta osnova za poricanje bukvalnog tumačenja hiljadugodišnjeg kraljevstva i njegovog trajanja od 1000 godina.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je to hiljadugodišnje kraljevstvo i da li treba da se shvati bukvalno?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries