settings icon
share icon
Pitanje

Šta je dispenzacionalizam i da li je biblijski?

Odgovor


Dispenzacionalizam je sistem teologije koji ima dvije glavne karakteristike. (1) Dosljedno doslovno tumačenje Pisma, posebno biblijskih proročanstava. (2) Razliku između Izraela i Crkve u Božijem planu.

Dispenzacionalisti tvrde da je njihov princip hermeneutike bukvalno tumačenje, što znači da se svakoj riječi da značenje koje bi normalno imala i u svakodnevnoj upotrebi. Simboli, figurativni govor i tipovi se svi tumače jednostavno ovom metodom i ni na koji način nisu u suprotnosti sa bukvalnim tumačenjem. Čak i simbolički i figurativni izrazi imaju bukvalno značenje iza sebe.

Postoje bar tri razloga zašto je ovo najbolji način da se gleda na Pismo. Prvo, filozofski, svrha samog jezika izgleda da zahtijeva da ga tumačimo bukvalno. Jezik je dat od Boga da bi bio u stanju da komunicira sa ljudima. Drugi razlog je biblijski. Svako proroštvo o Isusu Kristu u Starom zavjetu je bukvalno ispunjeno. Isusovo rođenje, Njegova služba, Njegova smrt i uskrsnuće se dešavaju bukvalno onako kako je to Stari zavjet predvidio. Nema ne-bukvalnog ispunjenja ovih proroštava u Novom zavjetu. Ovo je jak argument za metod bukvalnog tumačenja. Ako se bukvalno tumačenje ne koristi kao metod u proučavanju Pisma, tada ne postoji objektivan standard kojim može da se razumije Biblija. Svaka osoba bi onda mogla da je tumači kako joj odgovara. Biblijska interpretacija bi se prevrnula u "šta ovaj pasus meni govori...", umjesto "šta Biblija kaže..." Nažalost, ovo je uveliko slučaj onoga što se zove tumačenje Biblije danas.

Dispenzacionalna teologija vjeruje da postoje dva različita naroda Božija: Izrael i Crkva. Dispenzacionalisti veruju da je spasenje uvijek bilo vjerom – u Boga u Starom zavjetu i specifično u Boga Sina u Novom zavjetu. Dispenzacionalisti drže da Crkva nije zamijenila Izrael u Božijem planu i da starozavjetna obećanja Izraelu nisu prenesena na Crkvu. Oni vjeruju da obećanja koja je Bog dao Izraelu (za zemlju, nasljednike i blagoslov) u Starom zavjetu, će na kraju biti ispunjena u hiljadugodišnjem periodu o kome se govori u Otkrivenju 20. Oni vjeruju da baš kao što je Bog u ovom vremenu usmjerio pažnju na Crkvu, da će opet u budućnosti usmjeriti svoju pažnju ka Izraelu (Rimljanima 9-11).

Koristeći ovaj sistem kao osnovu, Dispenzacionalisti smatraju da je Biblija organizovana u sedam dispenzacija: bezazlenost (Postanak 1:1 – 3:7), savjest (Postanak 3:8 – 8:22), ljudska vladavina (Postanak 9:1 – 11:32), Obećanje (Postanak 12:1 – Izlazak 19:25), Zakon (Izlazak 20:1 – Djela 2:4), milost (Djela 2:4 – Otkrivenje 20:3) i kraj hiljadugodišnjeg kraljevstva (Otkrivenje 20:4-6). Ponavljamo, ove dispenzacije nisu put do spasenja, već načini na koje se Bog odnosi prema čovjeku. Dispenzacionalizam, kao sistem, ima za posljedicu premilenijalističko tumačenje Kristovog drugog dolaska i obično tumačenje da će se uznesenje crkve desiti prije velike nevolje. Da sumiramo, dispenzacionalizam je teološki sistem koji naglašava bukvalno tumačenje biblijskih proroštava, prepoznaje jasnu razliku između Izraela i Crkve, i predstavlja različite dispenzacije u Bibliji.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je dispenzacionalizam i da li je biblijski?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries