settings icon
share icon
Pitanje

Da li Bog voli sve ili samo Kršćane?

Odgovor


Postoji način na koji Bog voli svakoga na svijetu (Ivan 3:16; 1. Ivanova 2:2; Rimljanima 5:8). Ova ljubav nije uslovna – bazirana je samo na činjenici da je Bog Bog ljubavi (1. Ivanova 4:8, 16). Posljedica Božije ljubavi prema čovječanstvu je ta da je On pokazao svoju milost time što nije odmah kaznio ljude za njihove grijehe (Rimljanima 3:23; 6:23). Njegova ljubav prema svijetu se manifestuje u činjienici da je ljudima dao mogućnost da se pokaju (2. Petrova 3:9). Međutim, Božija ljubav prema svijetu ne znači da će On ignorisati grijeh. On je također i Bog pravde (2. Solunjanima 1:6). Grijeh ne može zauvijek prolaziti nekažnjeno. (Rimljanima 3:25-26).

Najveće djelo ljubavi čitave vječnosti je opisano u Rimljanima 5:8: “Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas”. Bilo ko ko ignorise Božiju ljubav, ko odbija Krista kao Spasitelja, ko poriče Spasitelja koji ga je otkupio (2. Petrova 2:1) će biti predmet Božije srdžbe u vječnosti (Rimljanima 1:18), ne Njegove ljubavi (Rimljanima 6:23). Bog sve voli bezuslovno, pokazujući svima svoju milost time što ih ne uništava odmah radi grijeha. U isto vrijeme, On jedini ima “zavjetnu ljubav” za sve koji stave svoju vjeru u Isusa Krista za spasenje (Ivan 3:36). Samo oni koji vjeruju u Isusa Krista kao svog Gospoda i Spasitelja će iskusiti Božiju ljubav u vječnosti.

Da li Bog voli svakoga? Da. Da li Bog voli Kršćane više nego nekršćane? Ne. Da li Bog voli Kršćane u drugačijoj mjeri nego nekršćane? Da. Bog voli sve podjednako na taj način da je milostiv svima. Samo Kršćane voli na taj način da oni imaju Njegovu vječnu milost i obećanje Njegove vječne ljubavi u nebu. Bezuslovna ljubav koju On ima za svakoga bi trebalo da nas dovede do vjere u Njega, da u zahvalnosti primimo veliku uslovnu ljubav koju On garantuje svima koji prime Isusa Krista kao Spasitelja.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Da li Bog voli sve ili samo Kršćane?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries