settings icon
share icon
Pitanje

Da li su Bog / Biblija seksisti?

Odgovor


Seksizam znači da jedan spol, obično muški, ima dominaciju nad drugim, obično ženskim spolom. Biblija sadrži mnoge stihove upućene ženama, koje našem modernom poimanju stvari zvuče kao diskrimininacija. Ali ne treba da zaboravimo da kada Biblija opisuje neki događaj, ne znači neminovno da ona i odobrava taj događaj. Biblija opisuje ljude koji tretiraju žene skoro kao ličnu svojinu, ali to ne znači da Bog to odobrava. Biblija je mnogo više fokusirana na ispravljanje stanja naših duša, nego našeg društva. Bog zna da će promijenjeno srce rezultovati promijenjenim ponašanjem.

U starozavjetnom vremenu, praktično svaka kultura u svijetu je bila po strukturi patrijarhalna. Taj historijski status je veoma jasan – ne samo u Pismu, nego u pravilima koja su vladala većinom društva. Iz perspektive modernog sistema vrijednosti i sadašnjeg svjetskog pogleda, to se zove “seksist”. Bog, a ne čovjek, je uspostavio red u društvu, i On je autor uspostavljenih principa autoriteta. Međutim, kao i sve drugo, pali čovjek je iskvario ovaj red. To je rezultovalo nejednakošću položaja muškaraca i žena kroz historiju. Ekskluzivnost i diskriminacija koje vidimo u našem svijetu nije ništa novo. To je posljedica pada čovjeka i pojave grijeha. Stoga, možemo s pravom reći da je pojam i praktikovanje “seksizma” rezultat grijeha. Progresivno otkrivanje Biblije nas vodi do izlječenja od seksizma i svih drugih grešnih djela ljudske rase.

Kako bismo našli i održali duhovni balans među Bogom ustanovljenim pozicijama autoriteta, moramo pogledati Pismo. Novi Zavjet je ispunjenje Starog i u njemu nalazimo principe koji nam pokazuju ispravnu liniju autoriteta i lijek za grijeh, bolest čitavog čovječanstva, koji uključuje diskriminaciju baziranu na spolu.

Kristov križ izjednačava spolove. Ivan 3:16 kaže: “ni jedan koji u nj vjeruje”, a to je izjava koja uključuje sve i ne ostavlja nikoga izvan, ne bazira se na poziciji u društvu, mentalnom kapacitetu, ili spolu. Također nalazimo odlomak u Galaćanima koji govori o našoj jednakoj mogućnosti spasenja. “Dakako svi ste po vjeri sinovi Božji u Kristu Isusu, jer svi koji ste u Krista kršteni, Krista ste obukli. Nema tu više ni Židova ni Grka; nema više ni roba ni slobodnjaka; nema više ni muškog ni ženskog, jer ste svi samo jedan u Kristu Isusu.” (Galaćanima 3:26-28). Na križu ne postoji seksizam.

Biblija nije seksistička u svom ispravnom prikazu rezultata koje grijeh ostavlja i na muškarce i na žene. Ona bilježi sve vrste grijeha: ropstvo, svezanost i promašaje svojih najvećih heroja. Ali ipak nam također daje odgovor i lijek za te grijehe protiv Boga i njegovog uspostavljenog reda – ispravan odnos sa Njim. Stari Zavjet je iščekivao najveću žrtvu i svaki put kad bi se prinijela zrtva za grijeh, ona je u sebi nosila poruku da nam je potrebno obnovljenje odnosa sa Bogom. U Novom Zavjetu, “Janje koje uzima grijehe svijeta” je rodjeno, umrlo je, sahranjeno je i uskrnulo, a onda je otišlo na svoje mjesto u nebu i tamo zastupa za nas. Kroz vjeru u Njega je pronađen lijek za grijeh, a to ukjučuje i grijeh seksizma.

Optužba Biblije za seksizam je bazirana na nedostatku znanja Pisma. Kad muškarci i žene svih generacija zauzmu svoje Bogom dane položaje i žive prema “tako govori Gospod”, onda postoji i predivan balans između spolova. Taj balans je ono sa čim je Bog počeo i to je ono čime će završiti. Prekomjerna pažnja se poklanja raznim produktima grijeha a ne samom korijenu istih. Stvarnu jednakost nalazimo samo tamo gdje postoji lično obnovljenje odnosa sa Bogom kroz Gospoda Isusa Krista. “Upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi.” (Ivan 8:32)

Također je veoma važno shvatiti da Biblijski opis različitih uloga muškaraca i žena ne predstavlja seksizam. Biblija vrlo jasno kaže da Bog očekuje od muškaraca da preuzmu ulogu vođa u crkvi i kod kuće. Da li ovo stavlja žene u inferioran položaj? Apsolutno ne. Da li ovo znači da su žene manje inteligentne, manje sposobne ili manje važne u Božijim očima? Apsolutno ne! Ono što Biblija kaže je da u našem svijetu uprljanom grijehom mora da postoji struktura i autoritet. Bog je ustanovio uloge autoriteta za naše dobro. Seksizam predstavlja zloupotrebu ovih pravila, a ne njihovo postojanje.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Da li su Bog / Biblija seksisti?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries