settings icon
share icon
Pitanje

Da li nas Bog kažnjava kad zgriješimo?

Odgovor


Kako bismo odgovorili na ovo pitanje, prvo treba da napravimo razliku između kazne i disciplinovanja. Onima koji vjeruju u Isusa, svi grijesi – prošli, sadašnji i budući – su već kažnjeni na križu. Kao kršćani, nikad nećemo biti kažnjeni za grijeh. To je učinjeno jednom zasvagda. “Nikakve dakle sad nema osude onima, koji su u Kristu Isusu” (Rimljanima 8:1). Radi Isusove žrtve, Bog vidi samo Njegovu pravednost kada nas pogleda. Naš grijeh je bio zakovan za križ sa Isusom, i mi nikad nećemo biti kažnjeni za njega.

Grijeh koji ostaje u našim životima, međutim, nekad zahtijeva Božiju disciplinu. Ako nastavljamo da se ponašamo na grešan način i ne pokajemo se i okrenemo od tog grijeha, Bog nas božanski disciplinuje. Kad ne bi postupao na taj način, ne bi bio Otac koji voli i brine. Baš kao što mi disciplinujemo svoju sopstvenu djecu za njihovo dobro, tako i naš nebeski Otac ispravlja svoju djecu za njihovo dobro. Hebreji 12:7-11 nam kažu: “Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja? Pa ako niste pod stegom, na kojoj su svi imali udjela, onda ste kopilad, a ne djeca. Zatim, tjelesne smo oce imali odgojiteljima i poštovali ih. Pa nećemo li se kudikamo više podlagati Ocu duhova te živjeti? Oni su nas doista nešto malo dana stegom odgajali kako se njima činilo, a On – nama na korist, da postanemo sudionici njegove svetosti. Isprva se doduše čini da nijedno odgajanje nije radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti.”

Onda, disciplina je nešto čime Bog u ljubavi okreće svoju djecu od bunta do poslušnosti. Kroz disciplinovanje, naše oči se jasnije otvore za Božiju perspektivu u našim životima. Kao što je Kralj David tvrdio u Psalmu 32, disciplina nas dovodi do priznanja i pokajanja za grijeh sa kojim se još nismo obračunali. Na ovaj način, disciplinovanje je pročišćavajuće. Također pomaže rastu. Što više znamo o Bogu, više znamo o Njegovim željama za naše živote. Disciplina nam daruje mogućnost da učimo i da se preobličavamo na Kristovu sliku (Rimljanima 12:1-2). Disciplina je dobra stvar!

Ne treba da zaboravimo da je grijeh stalan u našim životima dokle god smo na ovoj zemlji (Rimljanima 3:10, 23). Stoga, mi ne samo da se moramo suočiti sa Božijom disciplinom radi svoje neposlušnosti, nego također treba da se suočimo sa prirodnim posljedicama koje proizađu iz grijeha. Ako vjernik nešto ukrade, Bog će mu oprostiti i očistiti ga od grijeha krađe, obnoviće odnos između sebe i kradljivca koji se kaje. Međutim, društvene posljedice krađe mogu biti ozbiljne, kao što su novčana kazna ili čak zatvor. To su prirodne posljedice grijeha i moraju se izdržati. Ali Bog radi čak i kroz te posljedice kako bi povećao našu vjeru i proslavio sebe. EnglishVrati se na bosansku stranu

Da li nas Bog kažnjava kad zgriješimo?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries