Da li nam Bog još uvijek danas govori?


Pitanje: Da li nam Bog još uvijek danas govori?

Odgovor:
Biblija zapisuje da je Bog direktno govorio ljudima mnogo puta (Izlazak 3:14; Jošua 1:1; Suci 6:18; 1.Samuelova 3:11; 2.Samuelova 2:1; Job 40:1; Izaija 7:3; Jeremija 1:7; Djela 8:26; 9:15 – ovo je samo kratko navođenje primjera). Ne postoji biblijski razlog zašto Bog ne bi mogao ili ne bi htio da govori direktno nekome danas. Imajući stotine primjera o tome kako je Bog govorio, koje Biblija zapisuje, moramo da zapamtimo da se oni događaju tokom 4000 godina historije čovječanstva. Božije direktno obraćanje nekome je izuzetak, ne pravilo. Čak i u biblijski zabilježenim instancama u kojima Bog govori, nije uvijek jasno da li je to bio jasan spoljašnji glas, unutrašnji glas ili doživljaj u mislima.

Da, Bog govori ljudima danas. Prvo, Bog nam govori kroz svoju Riječ (2.Timoteju 3:16-17). Izaija 55:11 nam kaže: “Tako se moja riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.” Biblija zapisuje Božije riječi, sve što treba da znamo kako bismo bili spašeni i živjeli kršćanski život. Druga Petrova 1:3 izjavljuje: “Njegova božanska snaga obrdarila nas je svime što je potrebno za život i pobožnost, pravom spoznajom onoga koji nas je pozvao vlastitom slavom i moći.”

Drugo, Bog govori kroz unutrašnji doživljaj, događaje i misli. On nam pomaže da razlikujemo ispravno od pogrešnog kroz našu savjest (1.Timoteju 1:5; 1.Petrova 3:16). Bog usklađuje naše misli da imamo Njegove (Rimljanima 12:3). On dopušta da se pojave razni događaji u našim životima kako bi nas uputio, mijenjao i pomogao nam da rastemo duhovno (Jakov 1:2-5; Hebrejima 12:5-11). Prva Petrova 1:6-7 nas podsjeća: “Zato ćete klicati od radosti, iako se jedan čas – ako to mora biti – budete ožalostili raznim kušnjama, da se vrijednost vaše vjere, dragocjenija do propadljivog zlata koje se kuša u vatri, pokaže na hvalu, slavu i čast u času kad se objavi Isus Krist”.

Napokon, Bog može nekad da govori direktno glasom ljudima. Ipak nije za vjerovati da se to dogadja toliko često koliko neki tvrde da se događa. Ponavljamo, čak i u Bibliji, kad je Bog govorio direktno je bio izuzetak, ne uobičajena pojava. Ako iko tvrdi da mu/joj je Bog govorio, uvijek treba to uporediti sa onim što je rečeno u Bibliji. Ako Bog govori danas, Njegove riječi će biti u potpunom skladu sa onim što je On rekao u Bibliji (2.Timoteju 3:16-17). On nije kontradiktoran sam sebi.

English
Vrati se na bosansku stranu
Da li nam Bog još uvijek danas govori?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga