settings icon
share icon
Pitanje

Šta to znači da je Biblija nadahnuta?

Odgovor


Kada ljudi kažu da je Biblija nadahnuta, pod tim podrazumijevaju činjenicu da je Bog natprirodno uticao na ljude, autore Pisma, na takav način da je ono što su napisali bila sama Božija Riječ. U kontekstu Pisma, riječ “nadahnuće” jednostavno znači “Bogom-udahnuto.” Nadahnuće znači da je Biblija zaista Božija Riječ i čini je jedinstvenom među svim drugim knjigama.

Dok postoje različita mišljenja do koje je mjere Biblija nadahnuta, nema sumnje da ona sama po sebi tvrdi da svaka riječ, u svakom njenom dijelu, dolazi od Boga (1. Korinćanima 2:12-13; 2. Timoteju 3:16-17). Ovaj pogled na Pismo se obično zove “potpuno doslovno” nadahnuće. To znači da se nadahnuće odnosi na same riječi (doslovno nadahnuće) – ne samo na koncept ili ideje – i da se nadahnuće odnosi na sve dijelove Pisma i na sve teme Pisma (potpuno nadahnuće). Neki ljudi vjeruju da su samo neki dijelovi Biblije nadahnuti, ili samo misli ili koncept koji se odnosi na religiju, ali ovakav pogled na nadahnuće propušta ono što Biblija tvrdi sama o sebi. Potpuno doslovno nadahnuće je osnovna karakteristika Božije Riječi.

Do koje mjere se proteže nadahnuće jasno se može vidjeti u 2. Timoteju 3:16-17: “Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude savršen – opremljen za svako djelo ljubavi.” Ovaj stih nam kaže da je Bog nadahnuo cijelo Pismo i da je to korisno za nas. Nisu samo neki dijelovi Biblije koji se odnose na religijske doktrine nadahnuti, već je to svaka riječ, od Postanka do Otkrivenja. Zato što je nadahnuto od Boga, Pismo je samim tim autoritet kada se radi o uspostavljanju doktrine i potpuno je dovoljno da nauči čovjeka kako može da ima ispravan odnos sa Bogom. Biblija ne samo da tvrdi da je nadahnuta od Boga, već i da ima nadnaravnu sposobnost da nas promijeni i učini “potpunim”. Šta nam je više potrebno?

Drugi stih koji se odnosi na nadahnuće Pisma je 2. Petrova 1:21. Ovaj stih nam pomaže da razumijemo da čak iako je Bog koristio ljude sa njihovim različitim osobnostima i stilovima pisanja, On je nadahnuo svaku riječ koju su napisali. Sam Isus je potvrdio doslovno nadahnuće Pisma kada je rekao: “Nemojte misliti da sam došao da ukinuti Zakon i Proroke! Ne dođoh da ih ukinem, već da ih ostvarim. Jer, zaista, kažem vam, dok postoji nebo i zemlja, ni jedna jota, ni jedna kovrčica slova iz Zakona sigurno neće nestati, a da se sve ne ostvari.” (Matej 5:17-18) U ovim stihovima, Isus podvlači tačnost Pisma do najmanjeg detalja i do najsitnijeg znaka interpunkcije, zato što je to riječ Božija.

Zato što je cijelo Pismo nadahnuta Božija Riječ, možemo isto tako da zaključimo i da je nepogrešiva i autoritativna. Ispravan pogled na Boga vodi nas ka ispravnom pogledu na Njegovu Riječ. Zato što je Bog svemoćan, sveznajući i potpuno savršen, Njegova riječ će po svojoj prirodi imati iste karakteristike. Isti stihovi koji uspostavljaju osnovu za nadahnuće Pisma također uspostavljaju osnovu za nepogrešivost i autoritet. Bez sumnje, Biblija je ono što i tvrdi da jeste – neporeciva, autoritativna Božija Riječ čovječanstvu.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta to znači da je Biblija nadahnuta?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries