settings icon
share icon
Hapot

An mga hayop maduman sa langit? An mga hayop igwa nin kalag?

Simbag


An Biblia dai nagtao nin ano man na direktang katokdoan kun an mga hayop igwa nin “kalag” o kun an mga hayop mapapalangit. Alagad, pwede kitang mag gamit nin mga bilikal na prinsipyo tanganing malinawan ta an kahapotan na ini. An Biblia nagsasabi na parehong an tawo (Genesis 2:7) saka an mga hayop (Genesis 1:30; 6:17; 7:15, 22) igwa nin “espiritu nin buhay”; parehong an tawo saka an hayop igwa nin buhay. An primerong pagkakaiba kan tawo sa hayop iyo na an tawo linalang sa wangis kan Dios (Genesis 1:26-27), alagad an hayop dai. An tawo na linalang sa wangis kan Dios nangangahulugan na an tawo garo man sana Dios, kapable nin espiritwal na bagay, igwang isip, emosyon, asin boot, asin igwang parte ninda an mapadagos an eksistensya pakatapos na magadan. Kun an mga hayop igwa nin kalag, iyan iba asin may mas hababang kaledad. An pagkakaiba nangangahulugan na an kalag kan mga hayop dai nagpapadagos pakatapos kan kagadanan.

Saro pang ikonsidera ta iyo na an mga hayop parte kan madunong asin magayon na linalang kan Dios sa Genesis. Linalang kan Dios an mga hayop asin sinabing marhay an mga ini (Genesis 1:25). Igwang dakulang posibilidad na igwa nin mga hayop sa bagong kinaban (Kapahayagan 21:1). Igwa man nin mga hayop sa milenyal na kahadean (Isaias 11:6; 65:25). Dai ta man pwedeng sabihon na an mga hayop na ini iyo an mga ataman tang hayop digi sa kinaban. An aram ta iyo na an Dios matanos asin pag kita yaon na sa langit masusumpongan ta an gabos na kasimbagan sa satuyang mga kahapotan.

EnglishBalik sa Bicol home page

An mga hayop maduman sa langit? An mga hayop igwa nin kalag?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries