settings icon
share icon
Hapot

Si isay an nagin agom ni Cain? Ano tugang man sana ni Cain an saiyang agom?

Simbag


An Biblia dai nag sambit kun siisay an nagin agom ni Cain. Posibleng tugang o pamangkin an naagom ni Cain. Dai man sinambit sa Biblia kun pira si edad ni Cain kan gadanon niya si Abel (Genesis 4:8). Mantang sinda parehong paratanom, pwedeng sinda magurang na asin may mga sadiri nang pamilya. Siguradong igwa pang ibang mga nagin aki an mag agom na Adan asin Eba maliban ki Cain saka ki Abel kan panahon na gadanon ni Cain si Abel. Dakol pa sindang nagin mga aki (Genesis 5:4). An katotoohan tano ta takuton si Cain kan gadanon niya si Abel (Genesis 4:14) iyo ta igwang ibang mga aki asin baka makuapo si Adan saka si Eba kan panahon na ito. An na agom nin Cain aki o kaya makuapo ni Adan saka ni Eba.

Mantang si Adan saka si Eba an enot (asin sinda sana) na tawo, an saindang mga aki mayong ibang aagomon kundi an saindang kapamilya. Dai ipinagbawal kan Dios na mag aragoman an magkakapamilya kan panahon ni Adan saka ni Eba. Ibinawal sana ini kan Dios kan igwa nang dakul na tawo asin dai na kinakaipuhan na magaraguman sinda-sinda man sana (Levitico 18:6-18). Sa panahon ta ngunyan, pag an nagkakaagoman magkapamilya o magkadugo pa (halimbawa magtugang, magpinsan asin iba pa), nagkakaigwa nin deperensya an saindang aki huli ta igwa sinda nin parehong “genes” na pwedeng magresulta nin abnornalidad sa saindang aki. An “genes” kan tawo ngunyan labi-labi na ang problema asin naipapasa pa iyan sa mga sunod na henerasyon. Si Adan saka si Eba mayo pang problem sa saindang mga “genes” kun sain pwede pa si saindang mga aki na mag aragoman asin dai magka deperensya an saindang mga lahi. Bilang resulta, salbado sa ano man na deperensya an nagin lahi kan mga akin ni Adan saka ni Eba.

EnglishBalik sa Bicol home page

Si isay an nagin agom ni Cain? Ano tugang man sana ni Cain an saiyang agom?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries