settings icon
share icon

ተደጋጋሚ መጠይቆች

አንዴ ከዳንክ ሁሌም ድነሃል?

ከሞት በኃላ ምን ይሆናል?

ዘላለማዊ ዋስትና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው?

የክርስቲያን ራስን የማጥፋት እይታው ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ ራስን ስለ ማጥፋት ምን ይላል?

የክርስቲያን ጥምቀት ጥቅም ምንድነው?

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሥላሴ ምን ያስተምራል?

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፍቺ እና ዳግም ጋብቻ ምን ይላል?

መጽሐፍ ቅዱስ ከጋብቻ በፊት ስለሚደረግ የግብረ ሥጋ ግንኙነት/ ቅድመ-ጋብቻ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ምን ይላል?

መጽሐፍ ቅዱስ አሥራት ስለመስጠት ምን ይላል?

መጽሐፍ ቅዱስ የሚያሰክር መጠጥ ወይንም ወይን ስለ መጠጣት ምን ይላል? ለክርስቲያን የሚያሰክር መጠጥ ወይም ወይንን መጠጣት ኃጥአት ነውን?

ቁማር መጫወት ኃጥአት ነውን? መጽሐፍ ቅዱስ ቁማር ስለ መጫወት ምን ይላል?

በልሣኖች የመናገር ስጦታ ምንድነው?

ኢየሱስ በሞቱ እና በትንሳኤው መሐከል ለሦስት ቀናት የት ነበር?

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዳይኖሰሮች ምን ይላል? በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዳይኖሰሮች አሉ?

እግዚአብሔር ስለ ብሔር-ተኮር ጋብቻ ምን ይላል?

ሴት መጋቢዎች/ ሰባኪዎች? መጽሐፍ ቅዱስ በአገልግሎት ውስጥ ስለ ሴቶች ምን ይላል?

የቤት እንስሳት ወደ መንግሥተ-ሰማያት ይሄዳሉን? የቤት እንስሳት ነፍስ አላቸውን?

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ንቅሳቶች ወይም አካልን ስለመብጣት ምን ይላል?

የቃየን ሚስት ማን ነበረች? የቃየን ሚስቱ እህቱ ነበረች?

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ግብረ-ሰዶማዊነት ምን ይላል? ግብረ-ሰዶማዊነት ኃጥአት ነውን?

ሴጋ መምታት፤በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት ኃጥአት ነውን?ወደ አማርኛ መነሻ ገጽ ለመመለስ

ተደጋጋሚ መጠይቆች
© Copyright Got Questions Ministries