نقشه‌ی نجات چیست؟ راه نجات چیست؟
settings icon
share icon

سوالاتی درباره نجات

راه نجات چیست؟

آیا نجات فقط بوسیلۀ ایمان است؟ یا بوسیله ایمان و عمل؟

آیا کسی که نجات یافته، برای همیشه نجات یافته است؟

آیا بحث "امنیت ابدی" مبنای کتاب مقدسی دارد؟

مردم قبل از اینکه عیسی برای گناهان ما بمیرد، چطور نجات می یافتند؟

چه تضمینی وجود دارد که من نجات پیدا کرده ام؟

"تاوان جایگزین" چیست؟

برای کسانیکه هیچوقت درباره مسیح چیزی نشنیده اند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

چگونه اقتدار و حاکمیت خداوند و آزادی اراده انسان در کنار یکدیگر برای رسیدن به نجات عمل می کنند؟

آیا نجات ابدی تضمین شده ، یک جواز برای گناه کردن است؟

چه اتفاقی برای نوزادان و کودکان پس از مرگ می‌افتد؟ در کدام قسمت کتاب‌مقدس، سن پاسخگویی را می‌توانم پیدا کنم؟

چرا خدا قربانی کردن حیوانات در عهد قدیم را لازم دانسته بود؟

اگر نجات ما بطور ابدی تضمین شده است، پس چرا کتاب مقدس شدیداً در مورد ارتداد به ما هشدار می‌دهد؟

آیا مسیحیان باید همیشه طلب آمرزش کنند؟

آیا تعمید برای نجات ضروری است؟ تولد تازه به شرط غسل تعمید یعنی چه؟

نجات چیست؟ آموزه‌ی نجات در مسیحیت به چه معنی است؟

پارساشمردگی (عادل‌شمردگی) یعنی چه؟

آیا ممکن است یک مسیحی نجات را از دست بدهد؟

آشتی مسیحی یعنی چه؟ چرا ما باید با خدا آشتی کنیم؟

رهایی مسیحی یعنی چه؟

توبه چیست و آیا برای نجات لازم است؟

چرا رستاخیز عیسی مسیح مهم است؟

آیا مسیحی از ایمان برگشته و لغرش خورده هنوز نجات را دارد؟

آیا اول پطرس 21:3 تعلیم می دهد که تعمید برای نجات ضروری است؟

آیا مرقس 16:16 تعلیم می دهد که تعمید برای نجات ضروری است؟

کتاب مقدس راجع به نجات در لحظهٔ آخر چه می گوید؟

آیا ممکن است که اسم شخصی از دفتر حیات پاک شود؟

اگر احساس نجات نداشتم چه کنم؟

آیا خدا شما را خواهد بخشید اگر گناه مشابهی را بارها و بارها تکرار کنید؟

آیا یک مسیحی می ‌تواند نجات را "پس بدهد"؟

خدا گناهان بزرگ را می بخشد؟ آیا خدا یک قاتل را خواهد بخشید؟

ملزومات پیغام انجیل چیست؟

معنای "عیسی برای گناهان ما مُرد" چیست؟

آیا تفاوتی بین دفترِ حیات و دفتر حیاتِ بره وجود دارد؟

آیا اعمال رسولان 38:2 تعلیم می دهد که برای نجات، تعمید ضروری است؟

آیا یوحنا 5:3 تعلیم می دهد که تعمید برای نجات ضروری است؟

تفاوت بین رحمت و فیض چیست؟

عیسی، چگونه و از چه کسی ما را فدیه داد؟

اگر در نجات خود تردید دارید، آیا به این معناست که حقیقتاً نجات نیافته اید؟

تقدس چیست؟ تعریف تقدس مسیحی چیست؟

آیا کسی می تواند از طریق مکاشفهٔ عام نجات یابد؟

آیا بعد از مرگ فرصت مجددی برای نجات خواهد بود؟

برخی نشانه های ایمان نجات بخش حقیقی چیست؟

آیا گناهی هست که خدا آن را نخواهد بخشید؟

انجیل حقیقی چیست؟

چند سال باید داشته باشیم تا از عیسی بخواهیم نجات دهنده مان باشد؟

ایمان تا چه اندازه آسان است؟

چرا ایمان بدون عمل بی فایده (مُرده) است؟

آیا خدا می تواند مرا نجات دهد؟

دفتر حیات چیست؟

خداوند ما را به سمت نجات می کشاند یعنی چه؟

اگر ایمان لازمه نجات است پس چرا گفته می شود که نجات بوسیله کار ما حاصل نمی شود، مگر ایمان آوردن یک کار نیست؟

آیا باید انجیل را کاملا درک کنیم تا به بهشت برویم؟ آیا ایمان به انجیل، حتی اگر کاملا آن را درک نمی کنیم، کافی است؟

چرا انسان خوبی بودن به تنهایی نمی تواند کلید ورود ما به بهشت باشد؟

کتاب مقدس درباره نجات خانوادگی چه می گوید؟

تجلیل چیست؟

اگر تاوان گناهان ما جهنم ابدی است، و اگر عیسی مسیح ابدیت در جهنم را نگذرانده است، پس مرگ او چگونه تاوان گناهان ما را پرداخت می کند؟

چرا «بی گناه به حساب آمدن از راه ایمان» عقیده بسیار مهمی است؟

نجات توسط عیسی مسیح خداوند چیست؟

آیا بیماران روانی به بهشت می روند؟ آیا بخشش خدا شامل حال کسانی که از نظر روانی بیمارند، ناتوان و یا معلول هستند نیز می شود؟

دروازه باریک عنوان شده در عهد جدید تا چه اندازه باریک است؟

از کجا بدانم یکی از برگزیدگان (برای نجات) هستم؟

دلجویی (کفاره) چیست؟

آیا اعتراف علنی برای نجات لازم است (رومیان فصل 10 آیه های 9 تا 10)؟

زندگی جدید روحانی، بر اساس گفته کتاب مقدس، چیست؟

آیا نجات فقط در زندگی پس از مرگ تاثیر دارد؟

چرا دیدگاه «نجات از راه انجام کارهای خوب» بسیار رایج و پرطرفدار است؟

اگر یک مسیحی خودکشی کند، آیا همچنان نجات یافته باقی می ماند؟

لطف نجات دهنده خدا چیست؟

چگونه می توان به «نجات تنها از راه ایمان» ایمان داشت درحالی که تنها عبارت «تنها بوسیله ایمان» فقط یکبار (یعقوب فصل 2 آیه 24) در کتاب مقدس آمده است و می گوید نجات تنها از راه ایمان نیست؟

ایمان به عیسی مسیح به چه معنایی است؟

چرا خداوند درِ نجات را تنگ درست کرد؟

چرا عیسی مسیح باید میمرد؟

بر اساس کتاب مقدس، انسان در چه وضعیتی قرار دارد؟

منظور عیسی مسیح از عبارت «پشت در ایستاده در را می‌کوبم» در مکاشفه فصل 3 آیه 20 چیست؟

آیا ایمانداران عهد قدیم امنیت ابدی داشتند؟

آیا امکان دارد کسی که نجاتش از پیش تعیین (مقدر) نشده است نجات پیدا کند؟

روش عهد قدیم برای نجات انسان (رستگاری) چه بود؟

چرا ما به نجات دهنده نیاز داریم؟

آیای خدا من را می بخشد؟ آیا خدا می تواند من را ببخشد؟

ایمان به عیسی مسیح یعنی چه؟

مرده در گناهان و سرکشی ها به چه معناست؟

باور و اعتماد به عیسی مسیح به چه معناست؟

ایمان به خدا یعنی چه؟

صلح و آرامش با خدا به چه معناست؟

انجیل عیسی مسیح چیست؟

چگونه تقدیر و انتخاب با پیش آگاهی مرتبط است؟

اعتراف به ایمان چیست؟

شناخت عیسی مسیح به چه معناست؟

آیا عیسی مسیح برای همه گناهان به جز گناه بی ایمانی مرد؟ اگر او برای همه گناهان مرد، پس چرا مردم همچنان برای گناه بی ایمانی به جهنم می روند؟

آیا عیسی مسیح من را دوست دارد؟

آیا درخواست از عیسی مسیح برای ورود به قلبمان کتاب مقدسی است؟

«کارهای خوب نتیجه و ثمره ی نجات هستند» یعنی چه؟

کفاره چیست؟

عقیده جایگزینی چیست؟

چرا عیسی مسیح به حاکم جوان ثروتمند گفت که با اطاعت از دستورات خدا می تواند نجات پیدا کند؟

چرا مسیحیت دینی چنین خونی است؟ (اشاره به ریخته شدن خون عیسی مسیح و ریخته شدن خون حیوانات قربانی در عهد قدیم دارد)

چرا سولو کریستو (نجات تنها از طریق عیسی مسیح) مهم است؟

مسیحیان به فرزندی خدا پذیرفته شده اند به چه معناست؟

آیا ما مشارکتی در نجات خود داریم؟

چرا پاکی و بی گناهی مسیح باید به ما منتسب شود؟

کدامیک مهمتر است، مرگ عیسی مسیح یا رستاخیز او؟

بیگانگی (دورافتادگی) چیست؟ «ما با خدا بیگانه شده ایم» به چه معناست؟

ایمان به خدا چیست؟

چرا سولا فیده (تنها از راه ایمان) مهم است؟

«نجات هدیه ای از طرف خداوند است» به چه معناست؟

اگر خداوند از قربانی کردن انسان ها متنفر است، پس چرا عیسی مسیح برای پرداخت بهای گناهان ما قربانی شد؟

درستکاری چیست؟

رابطه بین نجات و بخشش چیست؟

اینکه خدا نمی خواهد کسی هلاک شود بلکه خواست او این است که همه توبه کنند (دوم پطرس فصل 3 آیه 9)، به چه معناست؟

روش بشارت خبر بد / خبر خوب انجیل چیست؟

چرا سولا گراتیا (تنها از روی لطف خداوند) مهم است؟

چرا سولی دیو گلوریا (فقط برای جلال خداوند) مهم است؟

چرا برخی از مردم در سنین میانسالی و پیری به خدا روی می آورند؟

چگونه مهربانی (بخشندگی) و عدالت خداوند می توانند با هم برای نجات انسان همکاری کنند؟

چرا سیستم قربانی به قربانی خونی نیاز داشت؟

آیا کفاره گناهان با مرگ عیسی مسیح نامحدود است؟ (آیا کفاره گناهان همه انسان ها با مرگ عیسی مسیح پرداخت می شود یا خیر.)بازگشت به خانۀ فارسی

سوالاتی درباره نجات
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries