settings icon
share icon
Küsimus

Millised on neli vaimulikku tõsiasja?

Vastus


Neli vaimulikku tõsiasja on viis, kuidas jagada päästmise head sõnumit, mis lähtub usust Jeesusesse. See on evangeeliumi sisu jagamine neljaks oluliseks punktiks.

Esimene neist kõlab nii: “Jumal armastab sind ja tal on sinu elu jaoks imeline plaan.” Jh 3:16 öeldakse: “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.” Jh 10:10 tuuakse ära põhjus, miks Jeesus tuli maailma: “Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti. “ Mis on takistuseks meie ja Jumala armastuse vahel? Mis takistab meid elamast külluslikku elu?

Teine neljast vaimulikust tõsiasjast on järgmine: ”Inimkond on patust rikutud ja seepärast Jumalast lahus. Selle tagajärjel me ei tea, milline imeline plaan on Jumalal meie elule.” Ro 3:23 kinnitatakse: “Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest.” Ro 6:23 öeldakse, mis on patu tagajärg: “Patu palk on surm.” Jumal lõi meid elama enesega osaduses. Aga inimkond tõi maailma patu ja on selle tõttu Jumalast lahutatud. Oleme hävitanud osaduse, mille Jumal meile kavandas. Kuidas seda olukorda lahendada?

Kolmas vaimuliku elu tõsiasi on: “Jeesus Kristus on Jumala ainus lahendus meie patule. Jeesuse läbi võime oma patud andeks saada ja taastada Jumalaga õige osaduse. Ro 5:8 öeldakse meile: “Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.” 1Ko 15:3-4 öeldakse meile, mida me peame teadma ja millesse uskuma, et saada päästetud: “…et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi…” Jeesus ise kinnitab, et Tema kaudu on ainus päästmise võimalus Jh 14:6: “Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.” Kuidas meie saaksime selle imelise päästmise anni vastu võtta?

Neljas vaimuliku elu tõsiasi on: “Et saada päästetud ja tundma õppida Jumala imelist plaani meie jaoks, peame rajama oma usu Jeesusele Kristusele kui Päästjale.” Seda kirjeldatakse Jh 1:12: “Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse.” Ap 16:31 öeldakse väga selgelt: “Usu Issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere!" Me võime saada päästetud üksnes armust, üksnes usu kaudu, üksnes Jeesuses (Ef 2:8-9).

Kui sa tahad võtta usus Jeesuse oma Päästjana vastu, ütle Jumalale järgmised sõnad. Nende sõnade ütlemine ei päästa sind veel, aga usk Jeesusesse päästab! See palve on kõigest võimalus väljendada Jumalale oma usku Temasse ja tänada, et Ta päästab sind. “Jumal, ma tean, et olen sinu vastu pattu teinud ja olen väärt karistust. Aga Jeesus Kristus kandis karistuse, mille mina olen ära teeninud, et ma usu kaudu Temasse võin andeks saada. Ma pöördun ära patust ja rajan oma usu Sinule, et saada päästetud. Tänan sind imelise armu ja andeksandmise eest – igavese elu anni eest! Aamen!”

Kas tegid oma otsuse Jeesuse kasuks tänu siin loetule? Kui jah, kliki allolevale nupule “Võtsin täna Jeesuse vastu.”

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Millised on neli vaimulikku tõsiasja?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries