settings icon
share icon
Küsimus

On sul igavene elu?

Vastus


Piiblis näidatakse selget teed igavesse ellu. Esiteks, inimene peab mõistma, et on Jumala vastu pattu teinud: “Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest” (Ro 3:23). Igaüks meist on teinud midagi sellist, mis pole Jumalale meelepärane, mille tõttu oleme ära teeninud karistuse. Kuna kõik meie patud on lõppkokkuvõttes patud igavese Jumala vastu, oleme ära teeninud igavese karistuse. “Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas” (Ro 6:23).

Aga igavese Jumala poeg, patuta Jeesus Kristus, sai inimeseks (Jh 1:1,14) ja suri, et kanda meie karistust. “Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused” (Ro 5:8). Jeesus Kristus suri ristil (Jh 19:31-42), kandes karistuse, mille meie oleme ära teeninud (2 Ko 5:21). Kolme päeva pärast tõusis Ta surnuist üles (1 Ko 15:1-4), tõestades oma võitu patu ja surma üle. “Meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist” (1 Pe 1:3).

Me peame usus pöörduma ära patust ja otsima päästet Jeesuse juurest (Ap 3:19). Kui me paneme oma lootuse Temale, uskudes, et ristil surres maksis Ta meie pattude eest, siis saame andeks ja meile tõotatakse igavest elu taevas. “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu” (Jh 3:16). “Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse” (Ro 10:9). Usk, et Jeesuse töö ristil on lõpetatud, on ainus tõeline tee igavesse ellu! “Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda” (Ef 2:8-9).

Kui sa tahad võtta Jeesuse Kristuse vastu oma Päästjana, on sulle järgnevalt toodud lihtne palve. Pea meeles, et ei selle ega ühegi teise palve lugemine ei päästa sind. Üksnes usk Jeesusesse võib sind patust päästa. Siinne palve on lihtsalt üks viis, kuidas väljendada Jumalale oma usku Temasse ja tänada, et Ta on kandnud hoolt sinu päästmise eest. “Jumal, ma tean, et olen Sinu vastu pattu teinud ja karistust väärt. Aga Jeesus kandis karistuse, mille mina olen ära teeninud, nii et usu läbi Temasse võin ma andeks saada. Ma pöördun ära patust ja usun, et Sina saad mind päästa. Tänan Sind imelise armu ja andeksandmise eest – igavese elu anni eest! Aamen!”

Kas tegid oma otsuse Jeesuse kasuks tänu siin loetule? Kui jah, kliki allolevale nupule “Võtsin täna Jeesuse vastu.”

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

On sul igavene elu?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries