settings icon
share icon
Küsimus

Kes on Jeesus Kristus?

Vastus


Kes on Jeesus Kristus? Erinevalt küsimusest “kas Jumal on olemas?”, on väga vähe inimesi esitanud küsimuse, kas Jeesus on olemas olnud. Üldiselt nõustutakse, et umbkaudu 2000 aastat tagasi on Jeesus inimesena Iisraeli pinnal kõndinud. Vaidluseks läheb siis, kui kõne alla võetakse Jeesuse identiteet tervikuna. Peaaegu kõikides religioonides õpetatakse, et Jeesus oli prohvet või õpetaja või pühamees. Aga Piibli järgi on Jeesus palju enamat kui prohvet, õpetaja või pühamees.

C.S. Lewis kirjutab oma raamatus “Lihtsalt kristlus” järgmist: “Üritan siinkohal takistada inimesi ütlemast tõelist rumalust, mida Tema [Jeesus Kristuse] kohta sageli öeldakse: “Ma nõustun, et Jeesus oli suur moraaliõpetaja, aga ma ei saa nõustuda Tema väitega, et Ta on Jumal.” Just seda ei maksaks öelda. Inimene, kes oli ainult inimene, aga ütles asju, mida Jeesus ütles, ei saa olla suur õpetaja. Ta oleks kas vaimuhaige – samaväärne inimesega, kes väidab, et ta on kooreta keedetud muna – või hoopis Saatan ise. Eks valige. See mees kas oli ja on Jumala Poeg või hullumeelne või midagi hullemat… Võite sundida ta vaikima, tema peale sülitada või tappa ta nagu deemoni; või heita end tema jalge ette ja kutsuda teda Issandaks ja Jumalaks. Aga ärge ajage üleolevat mõttetust, nagu oleks ta suur õpetaja. Seda valikut pole ta meile jätnud. Ta pole seda kavatsenudki.”

Niisiis, mida Jeesus enda kohta väitis? Mida Piiblis Tema kohta öeldakse? Esiteks, vaadakem Jeesuse sõnu Jh 10:30: “Mina ja Isa oleme üks.” Esmapilgul ei pruugi see paista väitena, et ollakse Jumal. Aga vaadakem juutide reaktsiooni Jeesuse sõnadele. Juudid vastasid talle: "Me ei taha sind kividega surnuks visata mõne heateo pärast, vaid pühaduseteotuse pärast, sest sina, kes sa oled inimene, teed ennast Jumalaks." (Jh 10:33). Juudid mõistsid Jeesuse sõnu väitena, et Ta on Jumal. Järgmistes salmides ei paranda Jeesus kordagi juute, öeldes: “Ma ei ole öelnud, et ma olen Jumal.” See näitab, et öeldes “Mina ja Isa oleme üks” (Jh 10:30), väitis Jeesus tõsimeeli, et Ta on Jumal. Jh 8:58 on veel üks näide. Jeesus ütles: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Aabraham sündis, olen mina." Selle peale võtavad juudid kivid kätte, et Jeesust surnuks visata (Jh 8:59). Jeesuse kuulutamine enese kohta “Ma olen” on otsene Vanast Testamendist (2Mo 3:14) pärineva Jumala nime kasutamine. Miks oleksid juudid pidanud tahtma Jeesust kividega surnuks visata, kui Ta poleks öelnud midagi, mis nende arvates oli pühaduseteotus - et ta on Jumal?

Jh 1:1 öeldakse, et “Sõna oli Jumal”. Jh 1:14 öeldakse, et “Sõna sai lihaks”. See osutab selgesti, et Jeesus on lihaks saanud Jumal. Jünger Toomas ütles Jeesusele: “Minu Issand ja minu Jumal!" (Jh 20:28). Jeesus ei paranda Toomast. Apostel Paulus kirjeldab Teda “.. suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristusena” (Ti 2:13). Sama ütleb apostel Peetrus: “…meie Jumal ja Päästja Jeesus Kristus” (2Pe 1:1). Ka Jumal Isa tunnistab Jeesuse tegelikku olemust “Aga Pojale ta ütleb: "Sinu troon, Jumal, seisab igavesest ajast igavesti ja õiglus on su kuningakepp.” Vanas Testamendi prohveteeringutes kuulutatakse Jeesuse jumalikku olemust: “Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.”

Niisiis, nagu väitis C.S. Lewis, pole meile jäetud valikut pidada Jeesust heaks õpetajaks. Jeesus väitis selgelt ja vaieldamatult, et on Jumal. Kui Ta ei ole Jumal, siis on Ta valelik, ega ole ei prohvet, hea õpetaja ega pühamees. Üritades Jeesuse sõnu pehmendada, väidavad kaasaegsed “õpetlased”, et “ajalooliselt tegelik Jeesus” pole öelnud paljusid asju, mida Piibel Talle omistab. Kellega meil vaielda selle üle, kas pühakiri sisaldab Jeesuse öeldut või mitte? Kuidas saab 2000 aastat pärast Jeesust elav õpetlane teada paremini kui need, kes elasid koos Jeesusega, teenisid Teda ja keda Ta ise õpetas, mida Jeesus ütles või ei öelnud (Jh 14:26).

Miks on küsimus Jeesuse tegeliku olemuse kohta nii tähtis? Miks on see oluline, kas Jeesus on või ei ole Jumal? Kõige olulisem põhjus, miks Jeesus peab olema Jumal, on selles, et kui Ta ei ole Jumal, poleks Tema surm saanud olla lepitusohvriks meie ja kogu maailma pattude eest (1Jh 2:2). Sellise karistuse saab kanda ainult Jumal (Ro 5:8; 2Ko 5:21). Jeesus pidi olema Jumal, et saaks maksta meie võla. Jeesus pidi olema inimene, et surra. Päästmise saab vastu võtta ainult usu läbi Jeesusesse Kristusesse. Oma jumalikkuse tõttu ongi Jeesus inimesele ainus võimalus päästetuks saada. Tänu oma jumalikkusele saigi Ta öelda: "Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu” (Jh 14:6).

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Kes on Jeesus Kristus?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries