settings icon
share icon
Küsimus

Kas Jeesus on Jumal? Kas Jeesus on kunagi väitnud, et ta on Jumal?

Vastus


Mitte kusagil Piiblis pole kirjutatud, et Jeesus oleks otsesõnu öelnud: “Mina olen Jumal.” See ei tähenda, et Ta poleks väitnud, et Ta on Jumal. Lugegem kasvõi Jeesuse sõnu Jh 10:30: “Mina ja Isa oleme üks.” Esmapilgul ei pruugi paista, et see on väide, et ollakse Jumal. Aga vaadakem, kuidas juudid sellele reageerisid: “Me ei taha sind kividega surnuks visata mõne heateo pärast, vaid pühaduseteotuse pärast, sest sina, kes sa oled inimene, teed ennast Jumalaks” (Jh 10:33). Juudid said Jeesuse sõnadest aru, et Ta on Jumal. Järgmistes salmides ei paranda Jeesus kordagi juute ega ütle: “Ma ei öelnud, et ma olen Jumal.” See viitab, et Jeesus väitis siiski, et Ta on Jumal, kui ütles: “Mina ja Isa oleme üks” (Jh 10:30). Jh 8:58 on veel üks näide. Jeesus ütles neile: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Aabraham sündis, olen mina." Seegi kord võtavad juudid kivid kätte, et Jeesust surnuks visata (Jh 8:59). Miks oleksid juudid pidanud tahtma Jeesust kividega surnuks visata, kui ta poleks öelnud midagi pühadustteotavat, nimelt väitnud, et on Jumal?

Jh 1:1 öeldakse, et “Sõna oli Jumal”. Jh 1:14 öeldakse, et “Sõna sai lihaks”. See osutab selgelt, et Jeesus on lihaks saanud Jumal. Ap 20:28 öeldakse: “… pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud iseenese vere läbi.” Kes on saanud koguduse iseenese vere läbi? Järelikult, Jeesus on Jumal.

Jünger Toomas pöördus Jeesuse poole: "Minu Issand ja minu Jumal!" (Jh 20:28). Jeesus ei paranda teda. Ti 2:13 julgustatakse meid ootama suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse ilmumist (vt ka 2Pe 1:1). Hb 1:8 ütleb Isa Jeesuse kohta: “Aga Pojale Ta ütleb: “Sinu troon, Jumal, seisab igavesest ajast igavesti ja õiglus on su kuningakepp.”

Ilmutusraamatus õpetas ingel apostel Johannest kummardama ainult Jumalat (Ilm 19:10). Pühakirjas kummardatakse Jeesust korduvalt (Mt 2:11; 14:33; 28:9,17; Lk 24:52; Jh 9:38). Ta ei noomi inimesi kunagi selle eest, et nad teda kummardavad. Kui Jeesus poleks Jumal, oleks ta öelnud inimestele, et nad ei kummardaks teda, nii nagu tegi ingel Ilmutusraamatus. Pühakirjas on veel mitmeid salme, mis kinnitavad Jeesuse jumalikkust.

Kõige olulisem põhjus, miks Jeesus pidi kindlasti olema Jumal, on see, et kui ta poleks olnud Jumal, poleks Tema surmast piisanud, et maksta kogu maailma pattude eest (1Jh 2:2). Sellise tohutu karistuse sai kanda üksnes Jumal. Ainult Jumal võis võtta enda kanda maailma patud (2Ko 5:21), surra ja üles tõusta – patu ja surma ära võites.

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Kas Jeesus on Jumal? Kas Jeesus on kunagi väitnud, et ta on Jumal?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries