settings icon
share icon
Küsimus

Kuidas ma saan Jumalalt andeks?

Vastus


Apostlite tegude 13:38 öeldakse: “Olgu siis teile teada, mehed-vennad, et tema kaudu kuulutatakse teile pattude andeksandmist.”

Mis on andeksandmine ja miks mul seda vaja?

Sõna “andeksandmine” tähendab olematuks muutmist, pattude kustutamist, võlgade tühistamist. Kui me kellegi vastu eksime, tuleb meil andeks paluda, et suhteid taastada. Andekssaamine ei ole enesestmõistetav, justkui oleks igaüks andekssaamise ära teeninud. Mitte keegi ei ole andekssaamist ära teeninud. Andeksandmine on armastuse, halastuse ja armu tegu. Andeksandmine on otsus mitte kanda midagi südames teise vastu, vaatamata sellele, mida teine on sulle teinud.

Piibel ütleb meile, et kõik inimesed vajavad Jumalalt andekssaamist. Oleme kõik pattu teinud. Koguja 7:20 kuulutab: “Sest ükski inimene ei ole maa peal nii õige, et ta teeks ainult head, aga mitte kunagi pattu.” 1 Jh 1:8 öeldakse: “Kui me ütleme: "Meil ei ole pattu", siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis.” Kokkuvõttes on igasugune patt vastuhakk Jumalale (L 51:4). Selle tõttu vajame meeletult Jumala andeksandmist. Kui me oma patte andeks ei saa, kannatame igavikus oma pattude tagajärgi (Mt 25:46; Jh 3:36).

Andekssaamine – kuidas ma saaksin andeks?

Õnneks on Jumal armastav ja halastav – varmas meile meie patte andestama! 2Pe 3:9 öeldakse: “Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.” Jumal tahab meile andeks anda, niisiis on ta valmis meile andeks andma.

Ainus õiglane karistus meie pattude eest on surm. Ro 6:23 esimeses pooles öeldakse: “Sest patu palk on surm… “ Oma pattudega oleme ära teeninud Igavese surma. Oma täiuslikus plaanis sai Jumal inimeseks – Jeesuseks Kristuseks (Jh 1:1,14). Jeesus suri ristil, võttes enesele karistuse – surma, mille meie oleme ära teeninud. 2 Ko 5:21 öeldakse: “Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.” Jeesus suri ristil, kandes meie karistust. Jeesuse kui Jumala surm lunastas kogu maailma patud. 1Jh 2:2 öeldakse: “Tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest.” Jeesus tõusis üles surnuist, näidates nõnda oma võitu patu ja surma üle (1Ko 15:1-28). Tänu Jumalale saab Jeesuse surma ja ülestõusmise läbi tõeks Ro 6:23 teine osa: “Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.”

Kas sa tahad, et su patud sulle andeks antaks? Närib sinus pidev süütunne, millest sa kuidagi lahti ei saa? Pattude andekssaamine on võimalik, kui võtad usus Jeesuse Kristuse oma Päästjana vastu. Ef 1:7 öeldakse: “Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda.” Jeesus tasus meie võla, nii võime meie saada andeks. Pole vaja muud, kui paluda Jumalat, et ta annaks sulle andeks Jeesuse läbi, uskudes, et Jeesus suri, et sina andeks saaksid – ja Ta annab sulle andeks! Jh 3:16-17 on imeline sõnum: “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.”

Andekssaamine – on see tõesti nii lihtne?

Jah, just nii lihtne see ongi! Andeksandmist ei saa Jumalalt välja teenida. Andekssaamise eest pole võimalik Jumalale tasuda. See on võimalik vaid Jumala armust ja halastusest usus vastu võtta. Kui sa tahad võtta Jeesuse Kristuse oma Päästjana vastu, võid paluda järgmist palvet. Päästa ei saa sind ei selle palve ega ühegi teise palve lugemine. Üksnes siis, kui paned oma lootuse Jeesusele, võid oma patud andeks saada. See palve on lihtsalt võimalus väljendada Jumalale oma usku Temasse ja tänada Teda andeksandmise eest. “Jumal, ma tean, et ma olen Sinu vastu pattu teinud ja väärin karistust. Aga Jeesus Kristus kandis minu karistuse, et mina võiksin Temasse uskudes andeks saada. Ma pöördun oma pattudest ja usun, et Sina saad mind lunastada. Tänan Sind imelise armu ja andeksandmise eest! Aamen!”

Kas tegid oma otsuse Jeesuse kasuks tänu siin loetule? Kui jah, kliki allolevale nupule “Võtsin täna Jeesuse vastu.”

English


Tagasi eestikeelsele koduleheleKuidas ma saan Jumalalt andeks?

Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries