settings icon
share icon
Küsimus

Mida tähendab olla uuestisündinud kristlane?

Vastus


Mida tähendab olla uuestisündinud kristlane? Klassikaline piiblilõik, kus sellele küsimusele vastatakse, on Jh 3:1-21. Issand Jeesus Kristus kõneleb variseride ülema ja sünedrioni (juutide ülemkohus muistses Jeruusalemmas) liikme Nikodeemosega. Nikodeemos tuli ühel ööl Jeesuse juurde. Ta tahtis Jeesuselt midagi küsida.

Nikodeemosega rääkides ütles Jeesus: “Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.” Nikodeemos ütles Talle: “Kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida?" Jeesus vastas: “Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki." Nikodeemos ütles talle: "Kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida?" Jeesus vastas: "Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen: Te peate sündima ülalt!” (Jh 3:3-7).

Väljend “uuesti sündima” tähendab sisuliselt “sündima ülalt”. Nikodeemosel oli selleks reaalne vajadus. Ta vajas, et tema süda muutuks ja toimuks vaimulik ümberkujunemine. Uuestisünd on Jumala tegu, mille kaudu inimesele, kes usub, antakse igavene elu (2Ko 5:17; Ti 3:5; Pe 1:3; 1Jh 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Jh 1:12,13 ütleb, et “uuestisünniga” kaasneb Jeesuse Kristuse nimesse uskumise kaudu “saamine Jumala lapseks”.

Mõistagi tekib küsimus: “Miks peaks keegi uuesti sündima?” Ef 2:1 ütleb apostel Paulus: “Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes… “ Ro 3:23 kirjutab apostel roomlastele: “Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest.” Seega, inimene vajab uuestisündi, et saada andeks oma patud ja et olla osaduses Jumalaga.

Kuidas see saab toimuda? Ef 2:8-9 öeldakse: “Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.” Kui keegi saab “päästetud”, on ta uuesti sündinud, vaimulikult uuendatud, ja on nüüd uuestisünni kaudu Jumala laps. Vaimulikult uuesti sündima tähendab hakata uskuma Jeesusesse Kristusesse, Temasse, kes kandis ristil surres patu eest karistuse. “Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu…” (2Ko 5:17a).

Kui sa pole kunagi uskunud Jeesusesse Kristusesse kui oma Päästjasse, kas sa kuulad Püha Vaimu, kui Ta sind kõnetab? Sa pead uuesti sündima. Oled sa valmis lugema meeleparanduspalve ja saama uueks looduks Kristuses just täna? “Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast” (Jh 1:12-13).

Kui sa tahad võtta Jeesuse Kristuse vastu oma Päästjana ja uuesti sündida, on sulle siinkohal toodud üks võimalik palve. Pea meeles, et ei selle ega ühegi teise palve lugemine ei päästa sind. Üksnes usk Jeesusesse saab sind patust päästa. Siinne palve on lihtsalt võimalus väljendada oma usku Jumalasse ja tänada, et Temalt tuleb lunastus. “Jumal, ma tean, et olen sinu vastu pattu teinud ja väärin karistust. Aga Jeesus Kristus kandis karistuse, mille mina olen ära teeninud, nii et ma võin usu kaudu Temasse andeks saada. Ma pöördun oma patust ja võtan sind vastu Sinu lunastusse uskudes. Tänu Sulle imelise armu ja andeksandmise eest – igavese elu anni eest! Aamen!”

Kas tegid oma otsuse Jeesuse kasuks tänu siin loetule? Kui jah, kliki allolevale nupule “Võtsin täna Jeesuse vastu.”

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Mida tähendab olla uuestisündinud kristlane?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries