settings icon
share icon
Küsimus

Kas päästmine toimub üksnes usu läbi või usu ja tegude läbi?

Vastus


See on ilmselt kogu kristliku teoloogia kõige olulisem küsimus. See küsimus põhjustas reformatsiooni – katoliku kiriku lõhenemise. See küsimus tõmbab selge piirjoone piibelliku kristluse ja enamiku “kristlike” sektide õpetuste vahele. Kas päästmine toimub üksnes usu läbi või usu ja tegude läbi? Kas ma saan päästetud, uskudes Jeesusesse, või pean uskuma ja ka midagi tegema?

Küsimuse, kas piisab usust või on usule lisaks vaja ka tegusid, teevad keeruliseks Piibli mõned raskesti kõrvutatavad kirjakohad. Võrrelge Ro 3:28, 5:1 ja Gl 3:24 Jk 2:24-ga. Mõned näevad Pauluse (päästmine usu läbi) ja Jaakobuse (päästmine usu ja tegude läbi) seisukohtades erinevust. Tegelikult polnud Paulusel ja Jaakobusel erimeelsust. Ainus küsimus, mille suhtes võidakse välja tulla väitega erinevast arusaamast, puudutab usu ja tegude suhet. Paulus ütleb, et õigeksmõistmine toimub üksnes usu kaudu (Ef 2:8-9), Jaakobusest võib aga välja lugeda, nagu oleks õigeksmõistmiseks vaja nii usku kui ka tegusid. See küsimus saab selgeks, kui uurida, millest Jaakobus täpsemalt räägib. Jaakobus kummutab arvamuse, et saab rääkida usust, mis ei pane tegema häid tegusid (Jk 2.17-18). Jaakobus rõhutab, et tõeline usk Jeesusesse muudab inimese elu ja paneb tegema häid tegusid (Jk 2:20-26). Jaakobus ei ütle, et õigeksmõistmine toimub nii usu kui ka tegude läbi, vaid pigem seda, et usu läbi tõesti õigeksmõistetud inimene teeb elus häid tegusid. Kui inimene väidab, et ta on kristlane, aga ei tee häid tegusid, siis tõenäoliselt puudub tal õige usk Jeesusesse (jk 2:14, 17, 20, 26).

Sama ütleb ka Paulus oma kirjades. Kristlase elu head viljad on üles loetud Gl 5:22-23. Kohe pärast seda, kui Paulus ütleb meile, et me saame õigeks usu läbi, mitte tegudest (Ef 2:8-9), teatab ta, et me oleme loodud tegema häid tegusid (Ef 2:10). Paulus ootab uuendatud elult sama palju kui Jaakobuski: “Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud” (2Ko 5:17). Jaakobus ja Paulus pole päästmise küsimuses erineval seiskohal. Nad käsitlevad sama teemat erinevast vaatenurgast. Paulus lihtsalt rõhutab, et õigeksmõistmine toimub usu kaudu, samal ajal Jaakobus rõhutab tõsiasja, et usk Jeesusesse paneb tegema häid tegusid.

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Kas päästmine toimub üksnes usu läbi või usu ja tegude läbi?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries