settings icon
share icon
Küsimus

Kuidas Jumalaga suhteid korda saada?

Vastus


Selleks, et saada Jumalaga suhteid “korda”, peame mõistma, mis on “valesti”. Vastus on patt. “Kõik nad on taganenud, üheskoos on nad läinud raisku; ei ole kedagi, kes head teeb, mitte ühtainustki” (L 14:3). Me oleme Jumala käskudele vastu hakanud: “me kõik eksisime nagu lambad” (Js 53:6).

Halb sõnum on see, et patu palk on surm. “Hing, kes teeb pattu, peab surema!” (Hs 18:4). Hea sõnum on see, et armastav Jumal on meid otsinud, et meid päästa. Jeesus ütles enese eesmärgiks: “Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut” (Lk 19:10) ja kuulutas surres ristil, et tema eesmärk on täidetud: “See on lõpetatud!" (Jh 19:30).

Selleks, et luua õiged suhted Jumalaga, tuleb näha oma pattu. Seejärel tuleb alandlikult Jumalale oma patt üles tunnistada (Js 57:15) ja osutada kindlameelsust patt maha jätta. “Sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks” (Ro 10:10).

Meeleparandusega peab kaasnema usk. Täpsemalt usk, et Jeesuse ohvrisurm ja imeline ülestõusmine teevadki Temast sinu Päästja. “Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on Ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse” (Ro 10:9). Mitmetes teisteski kirjakohtades räägitakse usu vajalikkusest, nagu näiteks Jh 20:27; Ap 16:31; Gl 2:16; 3:11, 26; ja Ef 2:8.

Korras suhted Jumalaga on sinupoolne vastus sellele, mida Jumal on sinu eest teinud. Ta saatis Päästja, tõi ohvri, et sind patust vabastada (Jh 1:29), ja tõotab, “et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse" (Ap 2:21).

Tähendamissõna on kadunud pojast on ilus lugu meeleparandusest ja andeksandmisest (Lk 15:11-32). Noorem poeg pillas ohjeldamatult elades (s 13) ära isalt saadud vara. Kui ta oma eksimust mõistis, otsustas ta koju tagasi pöörduda (s 18). Ta arvas, et teda ei peeta enam pojaks (s 19), aga ta eksis. Isa armastas koju tagasi tulnud sõnakuulmatut poega sama palju kui varem (s 20). Isa andis pojale kõik andeks ja peeti rõõmupidu (s 24).

Jumal peab kinni oma tõotustest, kaasa arvatud andeksandmise tõotusest. “Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest” (L 34:18).

Kui sa tahad oma suhteid Jumalaga korda teha, on sulle siinkohal toodud üks võimalik palve. Pea meeles, et ei see ega ükski teine palve ei päästa sind. Ainult usk Jeesusesse saab sind patust päästa. Palve on kõigest võimalus väljendada Jumalale oma usku ja tänada Teda päästmise eest. “Jumal, ma tean, et olen sinu vastu pattu teinud ja ma väärin karistust. Aga Jeesus kandis minu eest karistuse, nii et ma Temasse uskudes võin andeks saada. Ma pöördun ära patust ja usun, et Sina päästad mind. Tänan Sind imelise armu ja andeksandmise eest – igavese elu anni eest! Aamen!”

Kas tegid oma otsuse Jeesuse kasuks tänu siin loetule? Kui jah, kliki allolevale nupule “Võtsin täna Jeesuse vastu.”

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Kuidas Jumalaga suhteid korda saada?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries