settings icon
share icon
Küsimus

Mis on pääsetee Rooma kirja alusel?

Vastus


Rooma kirja põhjal päästmine on evangeeliumi kuulutamine Piibli Rooma kirja salme kasutades. See on lihtne, aga vägev meetod, selgitamaks, miks me vajame päästmist, kuidas Jumal meid päästab, kuidas saada päästetud ja milline on päästmise tulemus.

Esimesed salmid Rooma kirja alusel päästmisest on pärit Ro 3:23: “Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest.” Me oleme kõik teinud midagi, mis Jumalale meelepärast ei ole. Pole kedagi, kes oleks süüta. Ro 3:10-18 tuuakse üksikasjalik pilt sellest, milline näeb välja patt meie elus. Teises pühakirjatekstis Rooma kirja järgi päästmisest, Ro 6:23, räägitakse meile patu tagajärgedest – “Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.” Karistus, mille me oleme oma pattude eest ära teeninud, on surm. Mitte lihtsalt kehaline surm, aga igavene surm!

Kolmas salm Rooma kirja järgi päästmisest jätkab sealt, kus Ro 6:23 lõpetas: “Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.” Ro 5:8 kinnitatakse: “Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.” Jeesus suri meie eest! Jeesuse surmaga maksti meie pattude eest. Jeesuse ülestõusmine tõestas, et Jumal võttis Jeesuse surma kui katet meie pattude eest.

Neljas punkt Rooma kirja järgi päästmisest on Ro10:9: “Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse.” Kuna Jeesus suri meie eest, pole meil vaja teha muud, kui Temasse uskuda, uskudes, et Tema surmaga on meie patud makstud – ja me saame päästetud.” Jeesus suri, et maksta meie pattude eest ja päästa meid igavesest surmast. Päästmine, pattude andeksandmine on igaühele, kes usub, et Jeesus on tema Issand ja Päästja.

Rooma kirja järgi päästmise viimane aspekt on päästmise tulemus. Ro 5:1 on sõnastatud imeline sõnum: “Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.” Ro 8:1 öeldakse: “Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses.” Kuna Jeesus suri meie eest, ei mõistata meid meie pattude eest hukka. Viimaks on meil Jumala hinnaline tõotus Ro 8:38-39: “Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.”

Kas sa tahaksid Rooma kirja alusel päästetud saada? Kui nii, siis on sulle siin lihtne palve, et Jumala poole pöörduda. Selle palve lugemine on võimalus kinnitada Jumalale, et sa usud, et Jeesus on su Päästja. Sõnad üksi sind ei päästa. Päästa saab üksnes usk Jeesusesse! “Jumal, ma tean, et olen pattu teinud ja väärin karistust. Aga Jeesus kandis karistuse, mille mina olin ära teeninud, et ma Tema läbi võiksin andeks saada. Sinu abiga ma pöördun patust ja rajan oma päästmise lootuse Sulle. Tänan Sind su imelise armu ja andeksandmise eest – igavese elu anni eest! Aamen!”

Kas tegid oma otsuse Jeesuse kasuks tänu siin loetule? Kui jah, kliki allolevale nupule “Võtsin täna Jeesuse vastu.”

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Mis on pääsetee Rooma kirja alusel?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries