settings icon
share icon
Küsimus

Võtsin just praegu Jeesuse vastu… mis saab edasi?

Vastus


Võtsin just praegu Jeesuse vastu… mis saab edasi?

Palju õnne! Tegid otsuse, mis muudab kogu su elu! Arvatavasti küsid: “Aga mis saab edasi? Kuidas alustada teekonda koos Jumalaga?” Järgmised viis sammu annavad sulle juhiseid, mis pärinevad Piiblist. Kui sul tekib sellel teel küsimusi, külasta palun lehekülge: www.GotQuestions.org/eesti.

1. Veendu, et sa saad aru, mida tähendab lunastus.

1Jh 5:13 öeldakse: “Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala Poja nimesse, et te teaksite: teil on igavene elu.” Jumal tahab, et me saaksime aru, mis on lunastus. Jumal tahab, et teaksime kindlalt, et oleme päästetud. Vaadakem lühidalt, mis on lunastuse aluseks:

(a) Kõik on pattu teinud. Me kõik oleme pattu teinud ja Jumalale meelehärmi põhjustanud (Ro 3:23).

(b) Oma patu tõttu väärime karistuseks igavest lahusolu Jumalast (Ro 6:23).

(c) Jeesus suri ristil, et kanda karistust meie pattude eest (Ro 5:8; 2Ko 5:21). Jeesus suri meie asemel, kandes meile määratud karistust. Jeesuse ülestõusmine tõestas, et Tema surmast piisas, et maksta meie pattude eest.

(d) Jumala andeksandmine ja lunastus on kõigi päralt, kes võtavad Jeesuse vastu – uskudes, et meie patud on Tema surmaga kinni kaetud (Jh 3:16; Ro 5:1; Ro 8:1).

See on lunastuse sõnum! Kui sa oled võtnud vastu Jeesuse oma Päästjana, siis oled päästetud! Kõik su patud on andeks antud ja Jumal lubab sind mitte kunagi maha jätta ega hüljata (Ro 8:38-39; Mt 28:20). Pea meeles, et Jeesuses on su lunastus kindel (Jh 10:28-29). Kui usud, et ainult Jeesus saab olla sinu Päästja, võid olla kindel, et oled igavikus taevas koos Jumalaga!

2. Leia kogudus, mille õpetus tugineb Piiblile.

Ära arva, et kirik on üksnes ehitis. Kirik on ka kogudus - inimesed. Väga oluline on, et inimesed, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse, oleksid üksteisega osaduses. See on koguduse üheks peamiseks eesmärgiks. Nüüd, kui oled Jeesuse vastu võtnud, julgustame sind kõigest hingest leidma oma ümbruskonnast Piiblile tuginev kirik ja selle pastoriga rääkima. Räägi talle oma vastsest usust Jeesusesse Kristusesse.

Koguduse teiseks eesmärgiks on õpetada Piiblit tundma. Saad teada, kuidas rakendada oma elus Jumala juhiseid. Piibli tundmine on iga õige ja hoolsa kristlase elu alus. 2Ti 3:16-17 öeldakse: “Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.”

Koguduse kolmandaks eesmärgiks on jumalateenistuste pidamine. Jumalateenistusel tänatakse Jumalat kõige eest, mida Ta on teinud. Jumal on meid päästnud. Jumal armastab meid. Jumal hoolitseb meie eest. Jumal juhib ja suunab meid. Kuidas siis Teda mitte tänada? Jumal on püha, õiglane, armastav, halastav, armuline. Ilmutuse raamatus 4:11 kinnitatakse: “Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik, kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi!"

3. Võta iga päev aega, et keskenduda Jumalale

Igal päeval tuleks leida aega, et keskenduda Jumalale. Mõni inimene kutsub seda “vaikuseajaks”, mõni teine “palveajaks”. See on aeg, mil me pühendame end Jumalale. Mõni eelistab võtta selleks aega hommikul, teine õhtul. Pole oluline, kuidas seda aega nimetada või millal see aeg võtta. Tähtis on regulaarselt leida aeg, mil Jumalaga olla. Mida me teeme sel ajal, kui oleme Jumalaga?

(a) Palvetame. Palvetamine on lihtsalt kõnelemine Jumalaga. Räägi Jumalale oma muredest ja raskustest. Palu Jumalalt tarkust ja juhtimist. Palu Jumalalt, et ta täidaks su vajadused. Ütle Jumalale, kui väga sa Teda armastad ja oled tänulik kõige eest, mida Ta sulle teeb. Selline ongi palve sisu.

(b) Loeme Piiblit. Lisaks Piibli õpetuse kuulamisele kirikus, pühapäevakoolis, piibliringides ja palvetundides peaksid ka ise Piiblit lugema. Piiblis on olemas kõik, mida peaksid teadma, et elada tubli kristlasena. Piiblis on kirjas Jumala juhised, kuidas teha arukaid otsuseid, kuidas saada teada Jumala tahet, kuidas teisi teenida, kuidas vaimulikult kasvada. Piibel on meile antud Jumala Sõna. Piibel on Jumala käsiraamat meile, kuidas peaksime elama, et Temale heameelt teha ja ise rahul olla.

4. Suhtle inimestega, kes sind vaimulikult toetada võivad

1Ko 15:33 hoiatatakse: “Ärge eksige!" Halb seltskond rikub head kombed." Piibel on täis hoiatusi, millist mõju “halvad” inimesed meile võivad avaldada. Kui seltsime inimestega, kes on seotud patuste tegevustega, võivad need tegevused hakata ka meid ahvatlema. Nende inimeste loomus, kellega koos oleme, jätab meile jälje. Seepärast on väga oluline olla ümbritsetud inimestest, kes armastavad Jumalat ja on Talle pühendunud.

Püüa leida mõni sõber, hea oleks, kui oma kogudusest, kes saaks sind aidata ja julgustada (He 3:13; 10:24). Lase sõpradel rääkida enesele oma vaikuseajast, tegevustest, oma teekonnast Jumalaga. Küsi, kas võiksid neile endast samuti rääkida. See ei tähenda, et peaksid loobuma kõigist sõpradest, kes ei tunne Issandat Jeesust oma Päästjana. Ole edasi nende sõber ja armasta neid. Räägi neile, et Jeesus on sinu elu muutnud ja seega ei saa sa teha enam kõike, mida varem. Palu, et Jumal annaks sulle võimalusi oma sõpradele Jeesusest rääkida.

5. Las ennast ristida

Paljud inimesed saavad ristimisest valesti aru. Sõna “ristima” tähendab algselt üleni vette kastma. Ristimine on piibellik viis avalikult kuulutada oma usku Kristusesse ja oma otsust Teda järgida. Vette kastmine tähendab näitlikult matmist koos Jeesusega. Veest välja tulemine kujutab Jeesuse ülestõusmist. Enese ristida laskmine tähendab samastumist Jeesuse surmaga, mahamatmisega ja ülestõusmisega (Ro 6:3-4).

Ristimine ei ole see, mis sind päästaks. Ristimine ei pese ära sinu patte. Ristimine on lihtsalt kuulekuse märk, avalik tunnistus oma usust Jeesusesse, kellelt tuleb pääste. Ristimine on tähtis, sest see on kuulekuse samm – avalikult oma usu tunnistamine Kristusesse ja Temale pühendumise kinnitamine. Kui oled valmis, et ennast ristida lasta, mine ja räägi pastoriga.

English


Tagasi eestikeelsele koduleheleVõtsin just praegu Jeesuse vastu… mis saab edasi?

Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries