settings icon
share icon
Küsimus

Miks ei maksa teha enesetappu?

Vastus


Tunnen südamest kaasa neile, kel keerlevad peas mõtted lõpetada ise oma elu. Kui oled hetkel üks nende hulgast, vaevavad sind mitmed tunded, nagu lootusetus ja meeleheide. Tunned end põhjatus sügavikus, ei paista mingit lootuskiirt, et asjad võiksid paraneda. Tundub, et sa ei lähe mitte kellelegi korda. Elu pole elamist väärt… või äkki siiski on?

Paljud meist on mingil ajal kogenud allarõhuvaid emotsioone. Mulle tulid emotsionaalses madalseisus pähe mõtted: “Saab see olla Jumala tahtmine, kes mind on loonud?” “Kas Jumal siis ei suuda mind aidata?” “Kas minu mured käivad Talle üle jõu?”

Julgen öelda, et kui võtad mõne hetke, et kaaluda, kas lasta Jumalal nüüd kohe olla oma elu Jumal, võib Ta tõestada, kui vägev Ta tegelikult on! “Sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu" (Lk 1:37). Võib-olla on minevikus saadud haavad tekitanud tõrjutuse või mahajäetuse tunde. See võib viia enesehaletsuse, viha ja kibeduseni, kättemaksu mõtete või tegudeni, põhjustada haiglasi hirme jms, mis tekitavad probleeme su kõige olulisemates suhetes. Aga enesetapp toob üksnes ahastust lähedastele, kellele sa pole kunagi kavatsenud haiget teha, lööb hingehaavu, mis saadavad neid kogu elu.

Miks sa peaksid oma elu ise lõpetama? Kulla sõber, ükskõik kui kehvad su lood ka oleksid, ootab armastuse Jumal, et sa laseksid Temal ennast meeleheite tunnelist välja Tema imepärasesse valgusesse juhtida. Tema on su kindel lootus. Tema nimi on Jeesus.

See Jeesus, Jumala patuta Poeg, samastub sinuga su hüljatuse ja alanduse ajal. Prohvet Jesaja kirjutas Temast: “Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otsekui juur põuasest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse: ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale” (Js 53:2-6).

Kulla sõber, Jeesus kannatas seda kõike, et sina võiksid kõik oma patud andeks saada! Ükskõik, kui suurt süükoormat sa enesega kannaksid, tea, et Ta annab sulle andeks, kui sa alandlikult meelt parandad (pöördud oma pattudest Jumala poole). “Ja hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au” (L50:15). Ükski sinu tegudest pole nii halb, et Jeesus ei saaks seda andeks anda. Mõned Tema väljavalitud sulastest olid teinud rasket pattu, nagu näiteks Mooses oli tapnud, kuningas Taavet rikkunud abielu, Paulus oli varem kohelnud inimesi halvasti nii füüsiliselt kui emotsionaalselt. Ometi said nad andeks ja neile sai osaks külluslik elu Issandas. “Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust!” (L51:4). “Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud” (2Ko 5:17).

Miks siis ikkagi mitte võtta endalt elu? Kulla sõber, Jumal on valmis selle, mis “katki”, ära parandama… täpsemalt - sinu elu, mille sa tahaksid praegu ise lõpetada. Prohvet Jesaja on kirjutanud: “Issanda Jumala Vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi, kuulutama Issanda meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva, trööstima kõiki leinajaid, andma Siioni leinajaile laubaehte tuha asemel, rõõmuõli leinarüü asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel, et neid imetataks "Õigluse tammedeks", "Issanda istanduseks", millega ta ennast ehib” (Js 61:1-3).

Tule Jeesuse juurde ja lase Tal taastada oma rõõm ja tunda ennast jälle vajalikuna, uskudes, et Tema teeb su elu uueks. “Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim! Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid, et patused sinu poole pöörduksid. Kisu mind välja veresüüst, oh Jumal, mu pääste Jumal! Siis mu keel laulab rõõmsasti sinu õiglusest. Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust!” (L 51: 12; 15-17).

Kas sa võtad Issanda vastu oma Päästja ja Karjasena? Ta juhib su mõtteid ja samme, tehes seda üks päev korraga, oma Sõna, Piibli kaudu. “Sina ütled: "Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides” (L 32:8). “Tema on su aegade tagatis, abi küllus, tarkus ja tunnetus; Issanda kartus - see on Siioni rikkus” (Js 33:6). Kristuseski on sul omad võitlused, aga nüüd on sul LOOTUS. “On sõpru, kes üksteist maha löövad, aga mõni sõber on ustavam kui vend” (Õp 18:24). Olgu Issanda Jeesuse arm su otsustamise tunnil sinuga.

Kui sa tahad võtta Jeesuse vastu oma Päästjana, ütle Jumalale oma südames: “Armas Jumal, ma vajan sind oma ellu. Palun anna mulle andeks kõik, mis ma olen teinud. Ma rajan oma usu Jeesusele Kristusele ja usun, et Ta on minu Päästja. Palun puhasta mind, tee mind terveks, taasta mu elus rõõm. Tänan Sind Su armastuse eest ja selle eest, et Jeesus on surnud ka minu eest.”
EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Miks ei maksa teha enesetappu?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries