settings icon
share icon
Küsimus

Mis on kristlus ja mida kristlased usuvad?

Vastus


1Ko 15:1-4 öeldakse: “Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, milles te ka seisate ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilmaaegu saanud usklikuks. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi.”

Kokku võetuna see ongi kristlus. Kristlus on teiste uskude hulgas ainulaadne, sest kristlus ei puuduta niivõrd religioosseid tavasid kui suhteid. Käskudest-keeldudest kinni pidamise asemel on kristlase eesmärgiks võimalikult suur lähedus Taevase Isaga. Selle suhte teeb võimalikuks Jeesuse Kristuse lõpetatud töö ja Püha Vaimu osalus kristlase elus.

Kristlased usuvad, et inimene loodi elama osaduses Jumalaga, aga patt lahutab kõik inimesed Jumalast (Ro 5:12; 2Pe 1:20-21). Kristlus õpetab, et Jeesus Kristus kõndis maa peal, olemuselt Jumal ja ometi läbinisti inimene (Fi 2:6-11), ja suri ristil. Kristlased usuvad, et pärast ristisurma Jeesus maeti, Ta tõusis surnuist ja elab nüüd Isa paremal käel, paludes igavesti usklike eest (Hb 7:25). Kristluses väidetakse, et Jeesuse ristisurmast on küllalt, et kanda kõigi inimeste patuvõlg, ja et sellega taastada inimese osadus Jumalaga (Hb 9:11-14; Hb 10:10; Ro 6:23; Ro 5:8).

Selleks, et saada päästetud, tuleb oma usk rajada Jeesuse lõpetatud tööle ristil. Kui inimene usub, et Jeesus suri tema asemel ja maksis tema pattude eest, tõusis siis üles surnuist, on see inimene päästetud. Oma tegudega pole võimalik päästmist ära teenida. Mitte keegi pole “piisavalt hea”, et olla Jumalale meelepärane, sest kõik on patused (Js 64:6-7; Js 53:6). Teiseks, rohkemat pole enam võimalik teha, sest Jeesus on juba kogu töö teinud! Ristil olles ütles Jeesus: “See on lõpetatud!” (Jh 19:30).

Samuti nagu päästmist pole võimalik ära teenida, olles rajanud oma usu Jeesuse poolt ristil lõpuleviidud tööle, ei saa ka päästmist olematuks teha. Pea meeles - Jeesus on töö lõpule viinud! Päästmine ei sõltu selle vastuvõtjast. Jh 10:27-29 öeldakse: “Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. Minu Isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud, ja keegi ei suuda neid kiskuda Isa käest.”

Mõni võib mõelda: “Mis nii viga – kui ma olen kord päästetud, võin teha mida iganes, ega päästmine sellepärast olematuks muutu!” Aga päästetud olla ei tähenda teha, mis pähe tuleb. Päästetuna ollakse vaba mitte teenima vana patust loomust ja vaba otsima Jumalaga õiget osadust. Seni kui usklikud elavad selles maailmas oma patuses ihus, käib pidev võitlus, et mitte patule alla anda. Patus elamine takistab osadust, mida Jumal inimesega otsib, ja seni kui inimene elab usklikuna patust elu, ei tunne inimene rõõmu osadusest, mida Jumal on inimesega kavandanud. Ometi on kristlastel võimalik saada selles võitluses patust võitu, uurides ja rakendades oma elus Jumala Sõna (Piiblit), lastes Pühal Vaimul oma elu juhtida – see tähendab, andes end igapäevastes olukordades Vaimu mõju ja juhtimise alla ja kuuletudes Vaimu läbi Jumala Sõnale.

Niisiis, samal ajal, kui paljud religioossed süsteemid nõuavad, et inimene teeks mingeid asju või ei teeks teatavaid asju, on kristluse olemuseks osadus Jumalaga. Kristluse sisuks on usk, et Jeesus suri ristil meie pattude eest ja tõusis taas surnuist. Meie patu eest on makstud ja meie saame olla osaduses Jumalaga. Saame võidu oma patuse loomuse üle ja võime elada osaduses Jumalaga ja olla Talle kuulekad. Selline on tõeline piibellik kristlus.

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Mis on kristlus ja mida kristlased usuvad?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries