settings icon
share icon
Küsimus

Kord päästetud, igaveseks päästetud?

Vastus


Kui inimene on kord päästetud, kas see tähendab, et ta on igaveseks päästetud? Kui inimene õpib Jeesust tundma oma Päästjana, luuakse Jumalaga selline suhe, mis annab lunastusele igavese tagatise. Seda tõsiasja kuulutatakse mitmetes pühakirjakohtades.

(a) Ro 8:30 öeldakse: “Aga keda ta on ette määranud, neid on ta ka kutsunud; ja keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud, aga keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka kirgastanud.” Neis salmides öeldakse, et hetkest, mil Tema meid valib, kirgastatakse meid. Mitte miski ei takista kristlast saamast kirgastatud, sest Jumal on selle taevas juba nii kavatsenud. Kui inimene on õigeks mõistetud, on tagatud ka lunastus – see on sama kindel, nagu oleks ta juba taevas kirgastatud.

(b) Paulus esitab Ro 8:33-34 kaks olulist küsimust: “Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest.” Kes hakkaks süüdistama Jumala valitut? Mitte keegi, sest Jeesus kostab meie eest. Kes meid hukka mõistaks? Mitte keegi, sest Jeesus, Tema, kes suri meie eest, on see, kes hukka mõistab. Meie Päästja on nii meie kaitsja kui ka kohtunik.

(c) Kristlased sünnivad uuesti (luuakse uuesti) kui nad usuvad (Jh 3:3; Ti 3:5). Kristlane, kes kaotab lunastuse, pole olnud uusloodu. Piiblis pole tõendeid selle kohta, et uussündi saaks ära võtta.

(d) Püha Vaim on iga kristlase sees (Jh 14:17; Ro 8:9) ja ristib iga kristlase Jeesuse Kristuse ihu liikmeks (1Ko 12-13). Kui kristlasest “saab” päästmata inimene, siis pole Püha Vaim temasse kunagi asunudki ja ta on Kristuse ihust lahus.

(e) Jh 3:15 öeldakse, et igaühel, kes usub, on igavene elu. Kui sa usud praegu Jeesusesse ja sul on igavene elu, aga homme kaotad selle, siis pole see kunagi igavene olnudki. Seega, kui sa kaotad lunastuse, oleks Piiblis antud igavese elu tõotus eksitus.

(f) Kokkuvõtteks, kõige paremini öeldakse seda pühakirjas eneses: “Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas” (Ro 8:38-39). Ära unusta, et sama Jumal, kes sind päästis, hoiab sind ka enda ligi. Kui oleme kord päästetud, siis oleme päästetud igaveseks. Meie lunastus kehtib igavesti.

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Kord päästetud, igaveseks päästetud?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries