settings icon
share icon
Küsimus

Kes see kristlane on?

Vastus


Websteri sõnastiku järgi on kristlane “inimene, kes tunnistab usku Jeesusesse kui Messiasse või järgib religiooni, mis rajaneb Jeesuse õpetusele.” Ehkki see võib olla hea lähtepunkt, mõistmaks, kes see kristlane õigupoolest on, jääb see koos paljude muude ilmalike definitsioonidega ebapiisavaks, et ammendavalt edasi anda piibellikku arusaama sellest, mida tähendab olla kristlane.

Sõna kristlane kasutatakse Uues Testamendis kolmel korral (Ap 11:26; Ap 26:28; 1Pe 4:16). Jeesuse Kristuse järgijaid kutsuti esimest korda kristlasteks Antiookias (Ap 11:26), sest nende käitumine, tegevus ja jutt meenutasid Kristust. Algselt kasutasid seda Antiookia päästmata inimesed põlastava hüüdnimena, et kristlasi pilgata. Sisu poolest tähendab see kuulumist Kristuse kaaskonda, Kristuse poolehoidjat või järgijat, mis on üsnagi sarnane Websteri sõnastikus esitatud definitsioonile.

Kahjuks on sõna kristlane aja jooksul nii mõndagi oma tähendusest kaotanud ja seda kasutatakse sageli inimese kohta, kes on lihtsalt religioossete vaadetega või kõrge moraaliga, aga mitte Jeesuse tõeliselt uuestisündinud järgija kohta. Paljud inimesed, kes ei usu Jeesusesse ega ole end Temale üle andnud, peavad end kristlaseks ainuüksi seepärast, et käivad kirikus või elavad “kristliku rahva” hulgas. Aga kirikus käimine, endast viletsamate eest hoolitsemine või lihtsalt hea inimene olemine ei tee kellestki veel kristlast. Nagu keegi evangelist on kunagi öelnud: “Kirikus käimine ei tee inimesest veel kristlast, nagu garaažis käimine ei tee inimesest autot.” Koguduseliikmeks olemine, regulaarne jumalateenistustel käimine ja kiriku heaks töötamine ei tee inimesest kristlast.

Piiblis õpetatakse, et meie head teod ei tee meid veel Jumalale meelepäraseks. Ti 3:5 öeldakse, et “Ta päästis meid - mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu.” Niisiis, kristlane on inimene, kes on uuesti sündinud ülalt (Jh 3:3; Jh 3:7; 1Pe 1:23) ja usub Jeesusesse Kristusesse. Ef 2:8 öeldakse meile, et “teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt.” Tõeline kristlane on see, kes on oma pattu kahetsenud ja usub üksnes Jeesusesse Kristusesse. Selline usk ei seisne ainult religiooni järgimises või moraalinormidest kinnipidamises ega keeldude-käskude täitmises.

Tõeline kristlane on inimene, kes usub Jeesuse Kristuse isikusse ja usub tõde, et Jeesus suri ristil kandes karistust inimeste pattude eest, tõusis kolmandal päeval surnuist, et saada võitu surmast ja anda igavene elu neile, kes Temasse usuvad. Jh 1:12 öeldakse meile: “Aga kõigile, kes Tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad Tema nimesse.” Tõeline kristlane on tõepoolest Jumala laps, kuulub Jumala tõelisesse perekonda, ja on saanud uue elu Kristuses. Tõelise kristlase tunnuseks on armastus teiste vastu ja kuulekus Jumala Sõnale (1Jh 2:4; 1Jh 2:10).

Kas tegid oma otsuse Jeesuse kasuks tänu siin loetule? Kui jah, kliki allolevale nupule “Võtsin täna Jeesuse vastu.”

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Kes see kristlane on?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries