settings icon
share icon
Küsimus

Kes on Püha Vaim?

Vastus


Püha Vaimu olemusega on seotud mitmeid väärarusaamu. On inimesi, kes näevad Püha Vaimu mingi müstilise jõuna. Teised mõistavad püha Vaimu umbisikulise jõuna, mille Jumal annab Jeesuse järgijatele. Mida öeldakse Püha Vaimu kohta Piiblis? Lihtsalt vastates – Piiblis öeldakse, et Püha Vaim on Jumal. Piiblis öeldakse sedagi, et Püha Vaim on isik, olend, kel on mõistus, tunded ja tahe.

Seda, et Püha Vaim on Jumal, näeme mitmetes kirjakohtades, kaasa arvatud Ap 5:3-4. Selles salmis heidab Peetrus Hananiasele ette, et see on valetanud Pühale Vaimule, öeldes, et ta “ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale”. Siin on selgelt öeldud, et valetamine Pühale Vaimule on valetamine Jumalale. Me teame, et Püha Vaim on Jumal, kuna tal on samad omadused või tunnused nagu Jumalal. Kasvõi seegi, et Püha Vaim on kõikjalviibiv, nagu on L139:7-8: “Kuhu ma võiksin minna su Vaimu eest? Ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal; kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal!” (L 139:7-8). 1Ko 2:10 näeme, et Pühale Vaimule on omane kõige teadmine. “Aga meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu, kuna Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused.”

Teame, et Püha Vaim on tõepoolest isik, sest tal on mõistus, tunded ja tahe. Püha Vaim mõtleb ja teab (1Ko 2:10). Püha Vaim tunneb kurvastust (Ef 4:30). Püha Vaim kostab meie eest (Ro 8:26-27). Püha Vaim otsustab oma tahte kohaselt (1Ko 12:7-11). Püha Vaim on Kolmainsuse kolmas isik. Jumalana saab Püha Vaim toimida lohutaja ja nõuandjana, nagu Jeesus lubas (Jh 14:16,26; 15:26).

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Kes on Püha Vaim?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries