settings icon
share icon
Küsimus

Mida tähendab võtta Jeesus vastu oma isikliku Päästjana?

Vastus


Oled sa kunagi võtnud Jeesuse oma isikliku Päästjana vastu? Luba mul enne vastamist seda küsimust selgitada. Et sellele küsimusele õigesti vastata, tuleb esmalt aru saada, kes on Jeesus Kristus, mida tähendab isiklik ja kes on Päästja.

Kes on Jeesus Kristus? Paljud inimesed tunnistavad, et Jeesus oli hea inimene, suur õpetaja ja isegi Jumala prohvet. See kõik vastab Jeesuse kohta tõele, aga ei defineeri, kes Ta tegelikult on. Piiblis öeldakse, et Jeesus on lihaks saanud Jumal, Jumal sai inimeseks (vt Jh 1:1,14). Jumal tuli maailma, et meid õpetada, tervendada, parandada, meile andeks anda – ja et meie eest surra! Jeesus Kristus on Jumal, Looja, ülim Issand. Oled sa selle Jeesuse vastu võtnud?

Kes on Päästja ja miks me vajame Päästjat? Piiblis öeldakse, et me kõik oleme patused ja teinud kurja (Ro 3:10-18). Oma pattude tõttu oleme Jumala viha ja kohtumõistmise ära teeninud. Ainus õiglane karistus igavese Jumala vastu tehtud pattude eest on igavene karistus (Ro 6:23; Ilm 20:11-15). Sellepärast vajamegi Päästjat!

Jeesus Kristus tuli maailma ja suri meie asemel. Jeesuse - lihaks saanud Jumala – surm oli lõplik tasu meie pattude eest (2Ko 5:21). Jeesus suri, et kanda karistust meie pattude eest (Ro 5:8). Jeesus maksis võla, et meie ei peaks seda tegema. Jeesuse ülestõusmine surnuist tõestas, et Tema surmast piisas, et maksta meie pattude eest. Seepärast ongi Jeesus meie ainus Päästja (Jh 14:6; Ap 4:12). Usud sa, et Jeesus on sinu Päästja?

Kas Jeesus on sinu isiklik Päästja? Paljud inimesed peavad kristluseks seda, kui käiakse kirikus, osaletakse kombetalitustes, hoidutakse teatud pattudest. See ei ole kristlus. Tõeline kristlus on isiklik osadus Jeesuse Kristusega. Jeesuse vastu võtmine oma isikliku Päästjana tähendab Temasse uskumist ja enese täielikku üleandmist Jeesusele. Mitte keegi ei pääse teiste usu kaudu. Mitte keegi ei saa andeks mingite tegude tegemise eest. Ainus võimalus saada päästetud on isiklikult Jeesus oma Päästjana vastu võtta, usus, et Ta suri, et kanda karistus sinu pattude eest, ja et Tema ülestõusmine on sinu igavese elu tagatis (Jh 3:16). Kas Jeesus on sinu isiklik Päästja?

Kui sa tahad võtta Jeesuse vastu oma isikliku Päästjana, ütle Jumalale järgmised sõnad. Pea meeles, et lihtsalt selle palve lugemine, nagu ka ühegi teise palve lugemine, ei päästa sind. Üksnes elu rajamine Jeesusele saab sind patust päästa. See palve on kõigest võimalus väljendada Jumalale oma usku Temasse ja tänada päästmise eest. “Jumal, ma tean, et ma olen pattu teinud ja väärin karistust. Aga Jeesus kandis karistuse, mille mina olen ära teeninud, et ma usu kaudu Temasse võiksin andeks saada. Ma pöördun ära patust ja rajan oma usu Sulle, et saada päästetud. Ma võtan Jeesuse vastu oma isikliku Päästjana! Tänan Sind imelise armu ja andeksandmise eest – igavese elu anni eest! Aamen!”

Kas tegid oma otsuse Jeesuse kasuks tänu siin loetule? Kui jah, kliki allolevale nupule “Võtsin täna Jeesuse vastu.”

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Mida tähendab võtta Jeesus vastu oma isikliku Päästjana?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries