settings icon
share icon
Küsimus

Kas igavese elu kindlus on piibellik?

Vastus


Kui inimesed õpivad Jeesust oma Päästjana tundma, võetakse nad Jumala osadusse, mis tagab neile igavese elu. Juuda 24 öeldakse: “Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama.” Jumala vägi saab hoida kristlast langemast. Meie jõudmine Tema kirkuse palge ette on Tema, mitte meie teha. Võime olla kindlad igaveses elus, kuna Jumal meid hoiab, mitte seepärast, et me ise endile päästmise kindlustaksime.

Issand Jeesus Kristus ütles: “Ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. Minu Isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud, ja keegi ei suuda neid kiskuda Isa käest” (Jh 10:28-29). Jeesus ja Isa hoiavad mõlemad meid kõvasti oma käes. Kes võiks meid Isast ja Pojast lahutada?

Ef 4:30 öeldakse, et “kristlased on kinnitatud pitseriga lunastuspäevani”. Kui kristlastel poleks igavese elu kindlust, ei saaks pitser kesta lunastuspäevani, vaid ainult patu, salgamise või uskmatuse päevani. Jh 3:15-16 öeldakse meile, et “ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu”. Kui inimesele tõotatakse igavest elu, aga siis see ära võetakse, pole see algusest peale “igavene” olnudki. Kui igavikus ei saa kindel olla, on Piiblis antud igavese elu tõotus eksitus.

Kõige tugevam argument igaviku kindluse poolt on toodud Ro 8:38-39: “Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas”. Meie igavese elu kindlus tugineb Jumala armastusele nende vastu, keda Ta on lunastanud. Meie igavese elu kindluse on meile välja lunastanud Jeesus, tõotanud Isa ja kinnitanud pitseriga Püha Vaim.

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Kas igavese elu kindlus on piibellik?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries