settings icon
share icon
Küsimus

Mis on elumõte?

Vastus


Mis on elumõte? Kuidas leida oma elule eemärk, tunda elust rõõmu ja rahuldust? Suudan ma saavutada midagi, millel on püsiv tähtsus? On palju inimesi, kes pole kunagi vaevunud mõtlema, mis on elumõte. Aastate pärast heidavad nad pilgu möödunule ja imestavad, miks nende suhted on lagunenud ja miks nad tunnevad tühjust, ehkki on suutnud enesele seatud eesmärgi saavutada. Kord küsiti ühelt oma ala parimalt pesapallimängijalt, mida ta tahaks, et talle oleks öeldud, kui ta alles alustas pesapallimängu. See mees vastas: “Keegi oleks võinud mind hoiatada, et kui ma tippu jõuan, valitseb seal tühjus.” Paljude eesmärkide tühisust mõistetakse alles siis, kui ollakse nende tagaajamiseks kulutanud aastaid.

Inimesed seavad endile mitmesuguseid sihte, uskudes, et neis on mõte. Taoliste sihtide hulka kuuluvad äriline edukus, jõukus, head suhted, seks, meelelahutus, teistele head tegemine jne. Inimesed on tunnistanud, et olgugi nad saavutanud jõukuse, suhte ja lõbutsemisega seotud sihid, on hinges tühimik – tühjusetunne, mida mitte miski täita ei suuda.

Koguja raamatu autor tõdeb sama, öeldes: “Tühisuste tühisus! Tühisuste tühisus, kõik on tühine.” Kogujal oli rikkust ja vara, rohkem tarkust kui kellelgi tema kaasaegsetest või meie aja inimestel, sadu naisi, kodasid ja rohu- ja iluaedu, mis tekitas kadedust kuningakodades, parimaid sööke ja veine, kõikvõimalikke meelelahutusi. Ja ühel hetkel ütles ta, et on saanud kõik, mida ta silmad ja süda on himustanud. Ja ometi võttis ta elu päikese all (elu, mis elatud ainult sellele, mis silmaga nähtav ja meeltega tajutav) kokku sõnaga tühine! Millest selline tühjus? Sest Jumal on meid loonud millekski enamaks kui see, mis on kogetav siin-ja-praegu. Saalomon ütles Jumala kohta: “Ta on inimeste südamess pannud ka igaviku… “ Südamepõhjas me teame, et on veel midagi peale selle siin-ja-praegu.

Loomisloost 1.Moosese raamatus loeme, et Jumal tegi inimese oma näo järele (1Mo 1:26). See tähendab, et me oleme Jumalale sarnasemad kui millelegi muule (ühelegi teisele eluvormile). Näeme sedagi, et enne kui inimene pattu langes ja needus maa peale tuli, toimusid järgmised asjad: (1) Jumal tegi inimese sotsiaalseks olevuseks (1Mo 2:18-25); (2) Jumal andis inimesele töö teha (1Mo 2:15); (3) Jumal oli inimesega osaduses (1Mo 3:8); (4) Jumal pani inimese kõige loodu valitsejaks (1Mo 1:26). Mis tähtsus neil on? Mina arvan, et Jumala plaani järgi pidid need kõik meie ellu rõõmu ja rahuldust lisama, aga kõiki neid (eriti inimese osadust Jumalaga) mõjutas inimese pattulangemine ja selle tagajärjel maailma tabanud needus (1Mo 3).

Ilmutusraamatus, mis on Piibli viimane raamat, ilmutab Jumal ajastute lõpu sündmuste lõpus, et Ta hävitab praeguse maa ja taeva, mida meie teame, ja näitab meile uut taevast ja uut maad. Siis taastab Ta ka osaduse lunastatud inimestega. Inimeste üle mõisteti kohut ja osa neist heideti tulejärve (Ilm 20:11-15). Ja patu needus kaob, ei ole enam pattu, kurbust ega haigust, surma ega valu jne. (ilm 21:4). Ja usklikud pärivad kõik, Jumal asub neisse ja neist saavad Tema pojad (Ilm 21:7). Niisiis jõuame tagasi algusesse, et Jumal lõi meid, et oleksime Temaga osaduses, inimene tegi pattu ja lõhkus osaduse; Jumal taastab igavikus täielikult osaduse nendega, keda Ta selle vääriliseks peab. Kui mõttetu oleks küll saavutada elus oma eesmärgid, aga surra, et olla igavesti lahus Jumalast. Aga Jumal mitte ainult, et on teinud igavikulise õndsuse võimalikuks (Lk 23:43), aga ka siinse ja praeguse elu rahuldustpakkuvaks ja andnud sellele mõtte. Kuidas siis saavutada seda igavikult õndsust ja “taevast maa peal”?

JEESUS KRISTUS ANNAB ELUMÕTTE TAGASI

Nagu ülal vihjatud, annab nii praegu kui ka igavikus tõelise mõtte Jumalaga osaduse taastamine, mis läks kaotsi, kui Aadam ja Eeva pattu langesid. Täna saab Jumalaga osaduse taastada ainult Tema Poja, Jeesuse Kristuse läbi (Ap 4:12; Jh 14:6; Jh 1:12). Inimene saab igavese elu, kui ta oma pattu kahetseb (ei taha seda enam teha, vaid tahab, et Jeesus teda muudaks ja temast uue inimese teeks) ja võtab Jeesuse Kristuse vastu oma Päästjana (selle kõige olulisema teema kohta vaata küsimust “Milline on päästmisplaan?”

Tõelist elumõtet ei leita lihtsalt Jeesust Päästjaks pidades (nii imeline kui see ka on). Pigem leitakse tõeline elumõte, kui hakatakse Jeesust Kristust järgima nagu Tema jünger, Temalt õppides, veetes Temaga aega Tema Sõna – Piiblit lugedes, suheldes palves, käies Temaga kuulekalt Tema käske täites. Kui oled mittekristlane (või alles noor kristlane) ütled ilmselt enesele: “Mulle ei tundu see just eriti ahvatlev ega rahuldustpakkuv!” Aga palun loe edasi. Jeesus ütles järgmist:

“Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!

Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!" (Mt 11:28-30). “Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti” (Jh 10:10b). “Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle! Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle” (Mt 16:24-25). “Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab sulle, mida su süda kutsub!” (L 37:4).

Kõik need salmid ütlevad, et meil on valikuvõimalus. Me võime jätkata ja üritada oma elu ise edasi juhtida (mille tulemuseks on tühine elu) või me võime otsustada kogu hingest otsida oma elus Jumalat ja Tema tahet (mille tulemuseks on täiel määral elatud elu, südameigatsuste täitumine, rahulolu ja rahulduse leidmine). See on nii, sest meie Looja armastab meid ja tahab meile kõige paremat (mitte tingimata kõige kergemat elu, aga kõige rahuldustpakkuvamat).

Lõpetuseks tahaksin jagada üht pastorist sõbralt laenatud analoogiat. Kui sa oled spordisõber ja otsustad minna võistlust vaatama, võid välja laduda paar dollarit ja saada mingi näruse koha tagumistes ridades või plekkida mõned sotid ja olla peaaegu mängu keskel. Kristlase elus on niisamuti. Vahetult ei näe Jumala tegutsemist pühapäeva-kristlased. Nemad pole vajalikku hinda maksnud. Jumala tegutsemist näevad vahetult Jeesuse pühendunud jüngrid, kes on tõsimeeli loobunud oma soove taga ajamast, et otsida oma elus Jumala tahet. Nemad on maksnud hinna (täielik alistumine Jeesusele ja Tema tahtmisele). Nemad kogevad elu kogu selle täiuses, nemad võivad kahetsustundeta seista silmitsi enese, oma ligimese ja oma Loojaga. Oled sa sellise hinna maksnud? Tahad sa seda teha? Kui jah, pole sul enam vaja elumõtet otsida.

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Mis on elumõte?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries