settings icon
share icon
Küsimus

Mida öeldakse Piiblis abielulahutuse ja uuesti abiellumise kohta?

Vastus


Esiteks, sõltumata sellest, mida keegi lahutusest arvab, tuleb meeles pidada kirjakohta Malaki 2:16a: “Sest ma vihkan lahutust, ütleb Issand, Iisraeli Jumal.” Piibli järgi on abiellumine eluaegne pühendumine. “Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!" (Mt 19:6). Ometi teab Jumal, et kuna abielu seob kaht patust olendit, tuleb ette ka lahutust. Vanas Testamendis on Ta sisse seadnud mõned seadused, et kaitsta lahutatu õigusi, eriti naise õigusi (5Mo 24:1-4). Jeesus näitas, et need seadused on antud inimeste kõva südame, mitte Jumala soovi pärast (Mt 19:8).

Vaidlus selle üle, kas abielulahutus ja uuesti abiellumine on Piibli järgi lubatud, keerleb peamiselt Jeesuse sõnade ümber Mt 5:23 ja 19:9. Väljend “muul põhjusel kui liiderdamise pärast” on ainus põhjus pühakirjas, mis annab loa abielulahutuseks ja uuesti abiellumiseks. Paljud tõlgendavad seda “erandit” kui vihjet “abielulisele truudusetusele” kihlusperioodil. Juudi kombe kohaselt loetakse mees ja naine abielus olevateks juba kihlusperioodil. Kõlblusetus kihluse ajal oleks seega ainus paikapidav põhjendus lahutamiseks.

Siiski tähendab kreekakeelne sõna, mida tõlgitakse “abielulise truudusetusena”, igasugust seksuaalset amoraalsust. See võib tähendada hooraelu, prostitutsiooni, abielurikkumist jms. Jeesus ütleb ilmselt, et lahutus on lubatav seksuaalselt kõlvatu teo korral. Seksuaalsuhted kuuluvad lahutamatult abielusidemete “ja nemad on üks liha” juurde (1Mo 2:24; Mt 19:5; Ef 5:31). Seepärast võib selle sideme lõhkumine abieluvälise seksuaalsuhte kaudu olla lahutuse lubatavaks põhjuseks. Kui midagi sellist on toimunud, kaalub Jeesus selles kirjakohas ka uuesti abiellumise võimalust. Väljend “ja abiellub teisega” (Mt 19:9) osutab, et lahutus ja uuesti abiellumine on taunitavaks erandiks, ükskõik kuidas seda ka tõlgendataks. Tuleb märkida, et uuesti lubatakse abielluda ainult süütul osapoolel. Ehkki seda tekstis ei öelda, on luba pärast lahutust uuesti abielluda Jumala halastus selle vastu, kelle vastu pattu tehti, mitte selle suhtes, kes seksuaalse amoraalsuse toime pani. Võib olla juhtumeid, kus “süüdlasel” lubatakse uuesti abielluda – aga see pole nimetatud teksti sõnum.

On neid, kes mõistavad 1Ko 7:15 kui veel üht “erandit”, mille puhul lubatakse uuesti abielluda, kui uskmatu abikaasa lahutab usklikust. Siiski ei nimetata siinkohal uuesti abiellumist, vaid öeldakse ainult, et kui uskmatu pool lahkub, ei ole vend ega õde orjastatud. Osa inimesi ütleb, et abikaasa või lapse väärkohtlemine on lahutamise õigustatud põhjuseks, vaatamata sellele, et neid ei ole Piiblis sellisel kujul loetletud. Kui ka asi nii on, ei saa siinkohal Jumalasõnale tugineda. Erandite üle vaieldes kiputakse unustama, et ükskõik mida “abieluline truudusetus” ka tähendaks, annab see loa lahutamiseks, mitte ei ole nõutav. Isegi kui abielurikkumine on aset leidnud, võib paar Jumala armust õppida andestama ja oma abielu taastada. Jumal on meile palju enamat andeks andnud. Võiksime Tema eeskuju järgida ja anda andeks isegi abielurikkumise (Ef 4:32). Ometi paljudel juhtudel abikaasa ei kahetse ega lõpeta seksuaalset liiderdamist. Sellistel puhkudel tuleks rakendada Mt 19:9 õpetust. Paljud katsuvad ka pärast lahutamist liiga kiiresti uuesti abielluda, kui Jumala tahtmine võib olla, et nad üksikuks jääksid. Mõnikord kutsub Jumal inimest üksinda jääma, et inimese tähelepanu ei oleks hajutatud (1Ko 7:32-35). Mõningatel tingimustel võib uuesti abiellumine pärast lahutamist olla valikuvõimaluseks, mis ei tähenda, et see oleks ainsaks valikuvõimaluseks.

Masendav, aga abielulahutus on pühendunud kristlaste hulgas peaaegu sama sage kui uskmatute hulgas. Piiblis tehakse igati selgeks, et Jumal ei salli lahutamist (Malaki 2:16) ja et leppimine ja andestamine peaksid olema kristlase elu tähisteks (Lk 11:4; Ef 4:32). Aga Jumal teab, et abielulahutust tuleb ette ka Tema laste hulgas. Lahutatud ja/või uuesti abiellunud usklik ei pea tundma, et Jumal armastab teda vähem, isegi kui tema abielulahutuse põhjuseks ei ole Mt 19:9 toodud erandlik tingimus. Jumal võib isegi kristlaste sõnakuulmatust kasutada, et häid asju korda saata.

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Mida öeldakse Piiblis abielulahutuse ja uuesti abiellumise kohta?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries