settings icon
share icon
Küsimus

Millised on Jumala omadused? Missugune on Jumal?

Vastus


Sellele küsimusele vastamise juures on hea see, et Jumala kohta on võimalik palju välja uurida. Neil, kes siinkirjutatut lugema asuvad, tasuks alguses kogu kirjatükk lõpuni läbi lugeda, seejärel vaadata toodud pühakirjakohad uuesti üle. Pühakirjaviited on hädavajalikud, sest Piibli kui usaldusväärse allikata poleks siinne sõnadejada millegi poolest etem kui inimese arvamus, mis võib Jumala mõistmisel üksinda olla ekslik (Ii 42:7). Öelda, et meile on oluline püüda mõista Jumala olemust, on liigagi tagasihoidlikult öeldud. Kui see meil ebaõnnestub, hakkame üsna tõenäoliselt otsima ja teenima ebajumalaid, mis on vastuolus Jumala tahtega (2Mo 20:3-5).

Jumalast on võimalik teada üksnes seda, mida Jumal on enda kohta ilmutanud. Üheks Jumala tunnuseks või omaduseks on “valgus”, mis tähendab, et Jumal ise annab enese kohta teavet (Js 60:19; Jk 1:17). Ei tohiks jätta arvestamata, et Jumal on ise endast teada andnud, et keegi meist ei jääks maha, vaid pääseks Tema hingamisse (Hb 4:1). Loodu, Piibel ja lihaks saanud Sõna aitavad meil mõista, milline Jumal on.

Alustagem mõistmisest, et Jumal on meie Looja ja et meie oleme osa Tema loomingust (1Mo 1:1; L 24:1). Jumal ütles, et inimene on loodud Tema näo järele. Inimene on ülem muust maailmast ja inimesel on muu maailma üle võim antud (1Mo 1:26-28). Maailm on küll inimese “pattulangemise” tagajärjel moonutatud, aga laseb meil siiski heita pilgu Tema tööle (1Mo 3:17-18; Ro 1:19-20). Mõeldes maailma ääretusele, keerulisusele, ilule ja korrapärale tajume, kui aukartustäratav on Jumal.

Jumala olemuse mõistmisel on abiks, kui vaatame, kuidas Teda on kutsutud:

Elohim – tugev, võimas, püha
Adonai – Isand (sõna-sõnalt “minu isandad”), osutades Isandale suhetes sulasega (2Mo 4:10,13)
El Elyon – Kõige Kõrgem (1Mo 14:20)
El Roi – Sina Nähtav Jumal (1Mo 16:13)
El Shaddai – Kõigeväeline Jumal (1Mo 17:1)
El Olam – Igavene Jumal (Js 40:28).
Jahve – Issand “Ma olen see, kes ma olen”, pidades silmas igavest, iseseisvalt eksisteerivat Jumalat (2Mo 3:13,14).

Uurime nüüd teisi Jumala omadusi. Jumal on igavene, mis tähendab, et Tal ei ole algust ja et Tema olemasolu ei lõpe mitte kunagi. Ta on surematu, mõõtmatu (5Mo 33:27; L90:2; 1Ti 1:17). Jumal on muutmatu, mis tähendab, et Ta on kindel ja püsiv. See tähendab, et Jumal on absoluutselt usaldusväärne (Ml 3:6; 4Mo 23:19; L102:26,27). Jumal on võrreldamatu, mis tähendab, et pole olemas kedagi Tema sarnast ei tegude ega olemise poolest. Ta on võrreldamatu ja täiuslik (2Sm 7:22; L 86:8; Js 40:25; Mt 5:48). Jumal on mõistetamatu, see tähendab äraarvamatu, uurimatu, Teda on võimatu lõpuni mõista (Js 40:28; L 145:3; Ro 11:33, 34).

Jumal on õiglane, mis tähendab, et ta ei hooli kellestki rohkem ega eelista kedagi (5Mo 32;4; L 18:30). Jumal on kõigevägevam, mis tähendab, et Ta on kõikvõimas. Ta saab teha kõike, mis Talle meeldib, aga Tema teod on alati vastavuses Tema olemusega (Ilm 19:6; Jr 32:17,27). Jumal on kõikjalviibiv, mis tähendab, et Ta on alati igal pool kohal; aga see ei tähenda, et kõik on Jumal (L 139:7-13; Jr 23:23). Jumal on kõiketeadev, mis tähendab, et Ta teab kõike mineviku, oleviku ja tuleviku kohta, isegi meie mõtteid igal ajahetkel. Kuna Ta teab kõike, on Ta kohtumõistmine õiglane (L 139:1-5; Õp 5:21).

Jumal on üks, mis tähendab lisaks sellele, et teisi jumalaid pole, ka seda, et ainult Tema üksi saab täita meie hinge sügavamaid vajadusi ja igatsusi, ainult Tema on väärt meie austust ja pühendumist (5Mo 6:4). Jumal on õiglane, mis tähendab, et Jumal ei ignoreeri pahategusid. Jumala õigluse pärast pidi Jeesus selleks, et meie võiksime oma patud andeks saada, kannatama Jumala kohtumõistmist, võttes meie patud enese kanda (2Mo 9:27; Mt 27:45-46; Ro 3:21-26).

Jumal on suveräänne, mis tähendab, et Ta on Ülim; kui ka kogu Tema loodud maailm kokku panna, ei saa see sihilikult ega kogemata Tema kavatsusi väärata (L 93:1; 95:3; Jr 23:20). Jumal on vaim, mis tähendab, et Ta on nähtamatu (Jh 1:18; 4:24). Jumal on Kolmainsus, mis tähendab, et Temas on kolm isikut ühes, olemuselt samad, võrdsed väes ja hiilguses. Pane tähele, et Mt 28:19 kasutatakse sõna “nimi” ainsuses, ehkki sellega mõeldakse kolme eraldi isikut – Isa, Poega, Püha Vaimu (Mt 28:19; Mk 1:9-11). Jumal on tõde, mis tähendab, et Ta on kooskõlas kõigega, mis Ta on, Ta on äraostmatu ega valeta (L 117:2; 1Sam 15-29).

Jumal on püha, mis tähendab, et Ta on lahus igasugusest moraalitusest ja selle suhtes vaenulik. Jumal näeb kurja ja see vihastab Teda; tuld nimetatakse pühakirjas koos pühadusega. Jumalast räägitakse nagu hävitavast tulest (Js 6:3; Hab 1:13; 2Mo 3:2,4,5; Hb 12:29). Jumal on armuline – siia alla käib Tema lahkus, halastus ja armastus – need sõnad annavad tähendusvarjundeid Tema headusele. Kui poleks Jumala armu, siis Tema muud omadused eraldaksid meid Temast. Õnneks pole seda sündinud, sest Ta tahab tunda meist igaüht isiklikult (2Mo 34:6; L 31:19; Jh 3:16, Jh 17:3).

See on tagasihoidlik katse vastata Jumala-mõõdulisele küsimusele. Ära väsi Teda edasi otsimast (Jr 29:139).

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Millised on Jumala omadused? Missugune on Jumal?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries