settings icon
share icon
Küsimus

Kas Jeesus on ainus tee taevasse?

Vastus


Ma olen ju päris hea inimene, niisiis lähen taevasse.” “Olgu, eks ma ole ühtteist halba ka teinud, aga head siiski rohkem, nii et pääsen taevasse.” “Ega Jumal mind sellepärast, et ma Piibli järgi ei ela, veel põrgusse saada. Ajad pole enam endised!” “Põrgusse lähevad ainult tõeliselt halvad inimesed, nagu lapsevägistajad ja mõrtsukad.”

Need kõik on tavalised põhjendused, aga paraku on need kõik valed. Saatan, maailma valitseja, sisendab meile need mõtted. Tema ja igaüks, kes teda järgib, on Jumala vaenlane (1Pe 5:8). Saatan moondab end alati heaks (2Ko 11:14) ja tal on võim kõigi üle, kes ei kuulu Jumalale. “Saatan, kurjuseriigi jumal, on inimeste mõtted sõgestanud, nii et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse kirkuses, kes on Jumala kuju” (2Ko 4:4).

Vale oleks uskuda, et Jumalale ei lähe väikesed patud korda ja et põrgu on reserveeritud “kurjadele inimestele”. Igasugune patt lahutab meid Jumalast, ka “pisike hädavale”. Kõik on pattu teinud ja mitte keegi ei saa oma teenetest taevasse (Ro 3:23). Taevasse pääsemine ei sõltu sellest, kas hea kaalub halva üles, sellisel juhul jääksime kõik kaotajateks. “Kui aga armust, siis mitte tegudest, sest muidu ei oleks arm enam arm. Kui aga tegudest, siis mitte armust, sest muidu ei oleks tegu enam tegu” (Ro 11:6). Heade tegudega ei saa me taevasse pääsu välja teenida (Ti 3:5).

“Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse!” (Mt 7:13). Isegi kui kõik elavad patuelu, Jumalasse uskuda ei ole populaarne, ei ole see Jumala ees vabanduseks. “Kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas” (Ef 2:2).

Kui Jumal lõi maailma, oli see täiuslik. Kõik oli hästi. Siis tegi Ta Aadama ja Eeva, andis neile vaba tahte, et nad võiksid valida, kas järgida Jumalat ja kuuletuda Talle või mitte. Aga Aadam ja Eeva, esimesed inimesed, kelle Jumal tegi, lasid end Saatanal kiusatusse viia, olid Jumalale sõnakuulmatud – ja tegid pattu. See lahutas nad (ja kõiki pärast neid, kaasa arvatud meid) lähedast osadusest Jumalaga. Jumal on täiuslik ja püha ja peab patu üle kohut mõistma. Patustena ei saaks me ise selles olukorras hakkama. Niisiis andis Jumal võimaluse, kuidas võiksime Temaga taevas ühineda. “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu” (Jh 3:16). “Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas” (Ro 6:23). Jeesus sündis, et meile teed näidata ja surra meie pattude eest, et meie ei peaks surema. Kolm päeva pärast surma tõusis Ta hauast (Ro 4:25), tõestades oma võitu surma üle. Ta ületas lõhe Jumala ja inimese vahel, et meil võiks olla isiklik osadus Temaga, kui me vaid usume.

“Aga igavene elu on see, et nad tunneksid Sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle Sina oled läkitanud” (Jh 17:3). Enamik inimesi usub Jumalat, isegi Saatan usub. Aga selleks, et võtta vastu lunastus, peame pöörduma Jumala poole, looma isikliku suhte, pöörduma ära patust ja Teda järgima. Peame andma end üle Jeesusele ühes kõigega, mis meil on ja mida me teeme. “See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust” (Ro 3:22). Piiblis õpetatakse, et lunastatud võib saada üksnes Jeesuse kaudu. Jeesus ütleb Jh 14:6: “Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.”

Jeesus on lunastuse ainus tee, sest Ta on ainus, kes saab maksta meie patu palga (Ro 6:23). Üheski teises religioonis ei ole õpetust patu sügavusest ja tõsidusest ja selle tagajärgedest. Üheski teises religioonis ei pakuta patu kustutamist, mida üksnes Jeesus Kristus saab teha. Jeesus pidi olema Jumal, et maksta meie võlg. Jeesus pidi olema inimene, et Ta saaks surra. Päästmine on võimalik ainult usu kaudu Jeesusesse! “Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks" (Ap 4:12).

Kas tegid oma otsuse Jeesuse kasuks tänu siin loetule? Kui jah, kliki allolevale nupule “Võtsin täna Jeesuse vastu.”

EnglishTagasi eestikeelsele kodulehele

Kas Jeesus on ainus tee taevasse?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries