settings icon
share icon
Porandu

Ha’é Jesú Tupâ? Jesú je’í ijehe Tupâha?

Mbohovai


Nomomanduai Jesú-pe Ñandejara ñe’êpe heiha iñe’êpe “ Che Tupâ”. Koa ndeisei, katutei ha´é ndeiri ha ha´e ha Tupâ. Techapyrâ jaiporuta Jesú ñe’ê John 10:30, “ che ha che ru ha´e peteîcha”. Tekotevente jahecha mburuvichakuera mba’eicha ojehechauka omohovaihao oikuaa kuevo he’íha ha’eha Tupâ. Ha´ekuera oñehaâ omokiriri ha§ua chupe, “… Nde, ha’é peteî yvypóra tapiagua, eje´éva Tupâ” (John 10:3). Muruvicha kuera ohendu porâ Jesú omonguetava. Ojechavaerâ Jesú ndo mbohovai ha´e omonguetagui ha´é Tupâha. Jesú omonguetavo, “ che ha che ru ha´e peteîcha”. ( John 10:30), heí hina ha’é ha iru ha’e peteîgui ha peteîcha. John 8:58 techapyrâ. Jesú he’í “che ha’e añeteteva, Abraham heñoi mboyve, Che aîma!” mburuvicha kuera ombohovaiva imongetape, ha’e ojapi ichupe itape ojukapeve iñe’ê reigui, he´íhaicha Mosaic mbojojaha ojejapovaerâ (Leviticus 24:15)

John he´í jey, omombeu vaekue Jesú: “Ñe’ê ha´evaekue Tupâ” ha “ñe´êgui oiko to´o” ( John 1:1,14). Koâa jehai pyre tesakâ porâme ohechauka Jesú ha´eha Tupâ ho´ope Acts 20:28 he´í, “Toiko nde hegui pa’í Tupâgui, ha´é oguerú vaekúe huguy ndie.” Mava ogueru Tupâo_ Ñandejara Tupâo_ huguy rupive? Jesúcristo Acts 20:28 omuesakâ Tupã ohepy me´ê hupâo huguy pe. Upeicharamo Jesú ha´e Tupâ.

Temimbo´é Thomas omuesakâ Jesú rejegua, “che jara ha che tupã” ( John 20:28).Jesú ndomyatyrôi Titus 2:13 ñande pytyvo ñaha´arô ha§ua ñandejara ha pysÿroha jeju, Jesúcristo ( pehecha avei 2 Peter 1:1). Hebrews 1:8 pe, Tuva omoñe’ê Jesú gui, “ Tayragui he’í”,Henda, tera Tupâ ndaipahamoai, ha iguta porâ omombyteta hoga.” Tuva oñe’ê Jesúgui koicha “ Tupâ!” ohechaukahavo Jesú añetehape Tupâ.

Techaukahape, peteî tupâ rymba ombo´é teminbo´e John pe ombojerovia vaerâ peteîva Tupâ pente (Revelation 19:10). Heta ñe’ê haipe Jesú pe oguahe mbojerovia. (Matthew 2:11,4:33, 28:9, 17, Luke 24:52; John 9:38). Ha´é ndaipochiy avavendie ombojeroviahagueri ichupe. Jesú ndaha´eiramo Tupâ, ha´é heiamoâ mayma ombojeroviapea anive ojapo upea, Tupâ rymba Techaukahape ojapohaicha. Oî heta kuatia haí pehenguepe he´íha Jesú Tupâha.

Tekotevêha ha´é Tupâ ha´e ndahaeiramo Tupâ, iñemano ndohypytymoai ojehepy me´ê ha§ua ñenupa angaipa oîvare ko yvy ari (1 John 2:2).peteî teko ojapova, upea Jesú ha´eraa moa ndahaéri ramo ha-e Tupâ, ndikatumoa ohepy me´ê ñande angaipare opayva ñeñupa jaguerekova peteî tupâ opayvare Tupâ açonte ikatu ohepy me´ê ñeñupa opayvare Tupâ añonte ikatu ombogue angaipa oîva yvy ari (2 Corinthians 5:21),omano, oikove jey, ohechaukahavo ipuaka angaipa ha ñemano ari.

EnglishJevy ava ñe'ê rógape

Ha’é Jesú Tupâ? Jesú je’í ijehe Tupâha?
© Copyright Got Questions Ministries