settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự dạy dỗ Vương quốc ngày nay là gì?

Trả lời


Thần học Vương quốc Ngày Nay là niềm tin bên trong phong trào Ân Tứ của Cơ-đốc-giáo Tin Lành Cải Chánh chủ yếu tại Hoa-kỳ. Những người ủng hộ Vương Quốc Ngày Nay tin rằng, Đức Chúa Trời đã đánh mất sự kiểm soát thế giới vào tay Sa-tan từ khi A-đam và Ê-va phạm tội. Kể từ đó, theo thần học, Đức Chúa Trời đang nỗ lực để tái lập quyền kiểm soát trên toàn thế giới, qua việc tìm kiếm một nhóm tín đồ đặc biệt—được biết là những người khác nhau như "dân giao ước", "người đắc thắng", hay "đạo quân của Giô-ên"—và rằng qua những con người đó, các thể chế xã hội (bao gồm các chính phủ và luật pháp) sẽ được thiết lập dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Họ tin rằng, vì người tin Chúa là nơi ngự của cùng một Đức Thánh Linh, là Đấng ngự trong Đức Chúa Giê-xu, nên chúng ta có tất cả mọi uy quyền trên trời và dưới đất; chúng ta có quyền để tin và nói lên những điều đang tồn tại rằng không có và như vậy chúng ta có thể đem lại Thời Đại Vương Quốc.

Trong số các nguyên lý gây tranh cãi nhất của thần học là tin rằng, một xã hội thế tục — phi Cơ-đốc sẽ không bao giờ thành công. Do đó, Vương Quốc Ngày Nay chống lại sự phân rẽ giữa nhà thờ và nhà nước. Những niềm tin khác bao gồm cả khái niệm cho rằng, là Thân Thể của Đấng Christ, chúng ta là Đấng Christ. Nói cách khác, chúng ta có thần thánh của Ngài. Các giáo viên của Vương Quốc Ngày Nay cũng bác bỏ sự Cất Lên, như là một cảm xúc được cất lên, hoặc sự phấn khởi khi Chúa tái lâm để nhận lấy Vương Quốc từ tay chúng ta. Nói cách khác, mỗi người sẽ "được cất lên" một cách đầy cảm xúc khi Chúa trở lại. Cùng với những niềm tin phi Kinh Thánh, là quan điểm cho rằng tất cả những lời tiên tri liên quan đến tương lại của Y-sơ-ra-ên—cả trong Cựu ước và Tân Ước—đều áp dụng cho hội thánh.

Thần học Vương Quốc Ngày Nay thấy Sự Tái Lâm của Đức Chúa Giê-xu trong hai giai đoạn: thứ nhất qua xác thịt của những người tin (và đặc biệt là trong thân xác của các vị sứ đồ và các tiên tri ngày nay), và sau đó trong người chiếm lấy Vương Quốc được giao cho Ngài, bởi những chiến thắng ("những người đắc thắng"). Trước sự Tái Lâm, những người đắc thắng phải thanh tẩy trái đất khỏi tất cả mọi ảnh hưởng của tội lỗi. Vương Quốc Ngày Nay công bố rằng Đức Chúa Giê-xu không thể trở lại, cho đến khi tất cả kẻ thù của Ngài phải bị đặt dưới chân của hội thánh, (kể cả sự chết, có lẽ như vậy).

Mặc dù có nhiều người tin vào một vài thứ, nhưng không phải là tất cả như người theo Vương Quốc Ngày Nay dạy dỗ, họ có chung một sự dạy dỗ nói ra ở trên, tất cả đều không nằm trong Cơ-đốc-giáo chính thống, và tất cả đều chối bỏ Kinh Thánh. Thứ nhất, khái niệm cho rằng Đức Chúa Trời "bị mất quyền kiểm soát" là một điều rất lố bịch, đặc biệt ý tưởng cho rằng Ngài cần con người giúp đỡ để lấy lại quyền kiểm soát đó. Ngài là Đức Chúa Trời tể trị toàn vũ trụ, hoàn hảo và thánh khiết, trọn vẹn trong tất cả mọi thuộc tính của Ngài. Ngài hoàn toàn kiểm soát tất cả mọi sự--quá khứ, hiện tại và tương lai—không điều gì xảy ra ngoài các mệnh lệnh của Ngài. Mọi sự đang diễn tiến theo đúng kế hoạch và mục đích thiên thượng của Ngài, và không hề một phân tử nào đang vận hành theo ý của riêng nó. "Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã toan định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã dang ra thì ai day lại được?" (Ê-sai 14:26-7; so sánh 2 Sử Ký 20:6; Gióp 9:12; 23:13 (Khải Huyền 22:13). Đối với con người có "uy quyền để tin và nói với những điều đang tồn tại đó là không", thì uy quyền đó thuộc về một mình Đức Chúa Trời, Đấng sẽ không lấy lòng tử tế mà đối đãi với những kẻ cố gắng chiếm đoạt nó từ nơi Ngài. "Hãy nhớ mọi sự đó, hãy tỏ ra là đáng trượng phu! Hỡi kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại! Nhớ lại những ngày xưa vì Ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có ai giống như Ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của Ta sẽ lập, và Ta sẽ làm mọi sự Ta đẹp ý. Ta gọi chim ó đến từ phương đông, và gọi người làm mưu Ta đến từ xứ xa. Điều Ta đã rao ra, Ta sẽ làm hoàn thành, điều Ta đã định, Ta cũng sẽ làm" (Ê-sai 46:8-11).

Việc họ chối bỏ sự Cất Lên của hội thánh cũng là phi Kinh Thánh. Họ giải thích rằng, sự cất lên không gì khác hơn là dân của Chúa được "cất lên" trong những cảm xúc được cất lên, bỏ qua sự thật như sự áp dụng của thuật ngữ "cất lên" là một thành ngữ đặc biệt bày tỏ riêng trong tiếng Anh, chứ không phải là tiếng Hy-lạp. "Tôi đã hoàn toàn "cất lên" trong cuộn phim" (hay những điều hay ho khác) không tương đồng với 'harpazo' trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17, II Cô-rinh-tô 12:2-4, và Khải huyền 12:5, được dùng để mô tả việc cất lên của thân thể lên Thiên Đàng, và Công vụ 8:39, nơi thân thể của Phi-líp được Đức Thánh Linh "cất đi" đến một nơi khác.

Đối với thân vị Đấng Christ của chúng ta và dầu có một bản tánh thiên thượng, chúng ta không phải là Đấng Christ, mặc dù, chúng ta có thể dự phần với Ngài trong bản tính thiên thượng của Ngài (2 Phi-e-rơ 1:4) trong sự cứu rỗi, với sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Nhưng Đấng Christ là Ngôi Hai của Đức Chúa Trời, và không một ai có thể trở thành Đức Chúa Trời. Đây là một lời nói dối từ cha của kẻ nói dối (Giăng 8:44), là Sa-tan (Khải Huyền 12:9), kẻ đầu tiên đã nói dối trong Vườn Ê-đen, khi hắn cám dỗ Ê-va bằng lời nói dối "ngươi sẽ là Đức Chúa Trời" (Sáng thế ký 3:5).

Quan điểm cho rằng Hội thánh đã thay thế Y-sơ-ra-ên, và để làm ứng nghiệm mọi lời tiên tri với Y-sơ-ra-ên liên quan đến hội thánh được biết là nền thần học thay thế, và nó là phi Kinh thánh. Những lời hứa với Y-sơ-ra-ên sẽ ứng nghiệm với người Y-sơ-ra-ên, không phải trong hội thánh. Những phước hạnh của Đức Chúa Trời cho người Y-sơ-ra-ên là đời đời (Sáng Thế Ký 17:7-8; 2 Sa-mu-ên 23:5; 1 Sử Ký 16:17; Ê-sai 55:3; 60:15vv), và chúng không bao giờ bị thu hồi (Rô-ma 11:28-29).

Cuối cùng, sự Tái Lâm của Đấng Christ sẽ là khi chính Ngài, chứ không phải người ta đánh bại những kẻ thù của Ngài, và đặt tất cả muôn vật dưới chân Ngài. Mô tả sự Tái Lâm của Đấng Christ trong Khải Huyền 19, là sự mô tả một chiến binh hùng mạnh, người đến để đặt muôn vật đúng chỗ, không phải là người vào trong một thế giới đã được dọn dẹp sạch sẽ, và sẵn sàng để Ngài cai trị. Câu 15 rất rõ ràng: "Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng." Nếu thế gian đã được thanh lọc tất cả mọi ảnh hưởng xấu xa", như người Vương quốc Ngày Nay tin, tại sao Chúa phải cần đến một thanh gươm bén để đánh các dân, và tại sao cơn thạnh nộ và cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn cứ chống lại họ?

Thần học Vương Quốc Ngày Nay là một trong chuỗi dài sai lầm khác, phi Kinh Thánh, và triết lý sai lạc của những người hư mất trong sự tưởng tượng tìm cách nhân hóa Đức Chúa Trời và sùng bái con người. Đó là điều nên tránh.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sự dạy dỗ Vương quốc ngày nay là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries