settings icon
share icon
Câu hỏi

Thuyết hữu thần mở là gì?

Trả lời


"Thuyết hữu thần mở" cũng được biết đến như là "thần học mở" và "sự hiểu biết giới hạn của Chúa", là sự cố gắng giải thích điều biết trước về Chúa trong mối liên hệ với ý muốn tự do của con người. Sự tranh cãi về thuyết hữu thần mở chủ yếu như vầy: con người có sự tự do thực sự nhưng nếu Chúa hoàn toàn biết về tương lai thì con người không thể có được sự tự do thực sự. Vì vậy, Chúa hoàn toàn không biết gì về tương lai. Thuyết hữu thần mở cho rằng tương lai là không thể biết trước được. Vì vậy, Chúa biết mọi việc có thể biết nhưng Ngài không biết về tương lai.

Thuyết hữu thần mở tin vào những điều được chép trong những phân đoạn Kinh thánh miêu tả về Chúa "thay đổi ý kiến của Ngài" hay "ngạc nhiên" hay "có vẻ như hiểu biết thêm" (Sáng thế ký 6:6; Xuất 32:14; Giô-na 3:10). Tuy nhiên, trong ánh sáng của nhiều phân đoạn Kinh thánh khác thì khẳng định sự hiểu biết của Chúa về tương lai, cho nên những đoạn Kinh thánh trên (Sáng thế ký 6:6; Xuất 32:14; Giô-na 3:10) nên được hiểu như là Chúa đang miêu tả chính Ngài theo cách mà chúng ta có thể hiểu được. Chúa biết những hành động và quyết định của chúng ta sẽ là gì, nhưng Ngài "thay đổi ý kiến" liên quan đến hành động của Ngài dựa trên hành động của chúng ta. Sự thất vọng của Chúa về tội ác của con người không có nghĩa là Ngài không hề biết nó sẽ xảy ra.

Trái ngược với thuyết hữu thần mở rộng, Thi thiên 139:4, 16 chép rằng, "Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi … Số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy." Làm thế nào Chúa có thể tiên đoán những chi tiết phức tạp trong Cựu Ước về Chúa Giê-xu Christ nếu Ngài không biết gì về tương lai? Làm thế nào Chúa có thể đảm bảo trong bất cứ trường hợp nào về sự cứu rỗi đời đời của chúng ta nếu Ngài không biết gì về tương lai?

Cuối cùng thì, thuyết hữu thần mở thất bại trong việc cố gắng giải thích điều không thể giải thích đó là mối liên hệ giữa sự biết trước của Chúa và ý muốn tự do của con người. Như một hình thức cực đoan của học thuyết John Calvin đã thất bại khi họ tạo nên con người mà không có gì khác hơn những con rô-bốt được lập trình trước, thì thuyết hữu thần mở cũng thất bại trong việc chối bỏ sự toàn tri và quyền tối thượng thật sự của Chúa. Chúa phải được hiểu thông qua đức tin, vì "Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 11:6a). Vì vậy, thuyết hữu thần mở không dựa vào Kinh thánh. Nó chỉ là một cách khác để con người hữu hạn cố gắng hiểu một Đức Chúa Trời vô hạn. Những người theo Đấng Christ nên loại bỏ thuyết hữu thần mở. Mặc dù thuyết hữu thần mở là một sự giải thích về mối liên hệ giữa sự biết trước của Chúa và ý muốn tự do của con người, nhưng nó không phải là một sự giải thích theo Kinh thánh.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Thuyết hữu thần mở là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries