settings icon
share icon
Câu hỏi

Thuyết đa thần là gì?

Trả lời


Thuyết đa thần (polytheism) là niềm tin rằng có nhiều vị thần khác nhau. Phân tích từ này ta thấy "đa" ("poly" trong tiếng Hi Lạp) có nghĩa là "nhiều," và "thuyết hữu thần" ("theism") từ từ nguyên "theos" trong tiếng Hi Lạp, có nghĩa là "Chúa." Có thể nói thuyết đa thần là quan điểm thần học khá phổ biến trong lịch sử nhân loại. Thời cổ đại có thuyết đa thần theo thần thoại Hi Lạp/La Mã (thần Zues-Dớt/ Giu-bi-tê, Apollo, Vệ Nữ-Aphrodite, Poseidon, v.v.). Ví dụ rõ ràng nhất về thuyết đa thần trong thời nay là đạo Hindu với hơn 300 triệu thần khác nhau. Mặc dù về bản chất là phiếm thần giáo (pantheistic) nhưng đạo Hindu vẫn có niềm tin vào nhiều thần. Điều đáng chú ý là trong các tôn giáo đa thần, thường có một vị thần cai trị các vị thần còn lại, ví dụ như thần Zues trong thần thoại Hi Lạp/ La Mã và thần Brahman trong đạo Hindu.

Có một số người cho rằng Kinh Thánh dạy thuyết đa thần trong Cựu Ước. Đúng là có nhiều đoạn nhắc đến "các thần" hay "nhiều thần" (Xuất Ê-díp-tô Kí 20:3, Phục Truyền 10:17; 13:2; Thi Thiên 82:6; Đa-ni-ên 2:47). Người Israel xưa kia hoàn toàn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời thật, nhưng họ lại không sống với niềm tin đó mà hay thờ các thần tượng ngoại bang khác. Vậy nên chúng ta nên hiểu những đoạn Kinh Thánh nói về đa thần như thế nào? Điều quan trọng cần nhớ đó là từ Elohim trong tiếng Hê-bơ-rơ được dùng để nhắc đến Đức Chúa Trời thật và cả các thần/hình tượng giả dối. Từ này cũng có chức năng tương tự như từ "God" trong tiếng Anh vậy.

Gọi một vật/đối tượng nào là "chúa" hay "thần" không có nghĩa là chúng ta phải tin đó là thần thánh. Phần lớn Kinh Thánh Cựu Ước khi nhắc đến các thần là các thần giả dối, tự xưng mình là thần nhưng không phải. Khái niệm này được tóm tắt trong 2 Các Vua 19:18: "[Họ] ném các thần của họ vào lửa, vì chúng không phải là thần, mà chỉ là sản phẩm bằng gỗ và bằng đá do tay người làm ra, nên chúng đã bị hủy diệt. " Cũng xem Thi Thiên 82:6, "Ta phán: "Các ngươi là thần, tất cả đều là con trai của Đấng Chí Cao. Tuy nhiên, các ngươi sẽ chết như loài người, và sẽ ngã xuống như mọi thủ lĩnh khác."

Kinh Thánh rõ ràng phản đối thuyết đa thần. Phục Truyền 6:4 cho chúng ta biết, "Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. " Thi Thiên 96:5 tuyên bố, "Vì tất cả các thần của các dân tộc đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời." Gia-cơ 2:19 chép, "Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ." Chỉ có một Đức Chúa Trời thật mà thôi. Có nhiều thần giả và nhiều người trả vờ làm thần, nhưng chỉ có một Chúa duy nhất.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Thuyết đa thần là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries