settings icon
share icon
Câu hỏi

Thuyết của Arius là gì?

Trả lời


Thuyết của Arius được đặt theo tên Arius, một giáo viên ở đầu thế kỷ thứ tư sau Công nguyên (cũng là nhà thần học Cơ Đốc của Hy Lạp cổ đại, chủ trương Chúa Giê-xu chỉ là một tạo vật tối cao, chứ chẳng phải thần thánh gì cả, ngay từ thế kỷ thứ tư đã bị lên án là tà thuyết). Một trong những cuộc tranh cãi sớm nhất và có lẽ là quan trọng nhất trong vòng những Cơ Đốc nhân ban đầu là về vấn đề thần tính của Đấng Christ. Chúa Giê-xu có thật sự là Đức Chúa Trời trong xác thịt hay Chúa Giê-xu là một tạo vật? Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời hay chỉ là giống Đức Chúa Trời? Arius cho rằng Chúa Giê-xu được tạo dựng nên bởi Đức Chúa Trời như là hành động sáng tạo đầu tiên, rằng Chúa Giê-xu là sự vinh hiển đầy trọn của mọi tạo vật. Vậy thì, thuyết Arius là một quan điểm cho rằng Chúa Giê-xu là một tạo vật có thần tính chứ bản thân Ngài không phải là thần.

Thứ nhất, thuyết Arius hiểu nhầm về sự mệt mỏi của Chúa Giê-xu được đề cập đến trong (Giăng 4:6) cũng như việc Ngài không biết về ngày trở lại của mình (Ma-thi-ơ 24:36). Vâng, thật khó để hiểu làm thế nào Chúa có thể bị mệt mỏi hoặc Ngài không biết về một điều gì đó, nhưng cho rằng Chúa Giê-xu là một tạo vật thì không phải là câu trả lời. Chúa Giê-xu hoàn toàn là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng hoàn toàn là một con người. Chúa Giê-xu đã không trở thành con người cho đến khi giáng thế. Vì vậy, những sự giới hạn của Chúa Giê-xu khi là con người thì không có ảnh hưởng gì đến bản chất thần tánh hay tính bất diệt (đời đời) của Ngài.

Thứ hai, thuyết Arius giải thích sai nghiêm trọng ý nghĩa của từ "con đầu lòng" (Rô-ma 8:29; Cô-lô-se 1:15-20). Những người ủng hộ thuyết Arius hiểu từ "con đầu lòng" trong những câu Kinh thánh (Rô-ma 8:29; Cô-lô-se 1:15-20) có nghĩa là Chúa Giê-xu được "sinh ra" hay "được tạo dựng" như là hành động sáng tạo đầu tiên. Điều này là không đúng trong trường hợp này. Chính Chúa Giê-xu đã tuyên bố Ngài là Đấng tự hữu và hằng hữu (Giăng 8:58; 10:30). Trong sách Giăng 1:1-2 cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã có "từ lúc ban đầu cùng với Đức Chúa Trời." Trong thời Kinh thánh, con trai đầu lòng của một gia đình được xem là một niềm vinh dự lớn (Sáng thế ký 49:3; Xuất Ê-díp-tô 11:5; 34:19; Dân số ký 3:40; Thi thiên 89:27; Giê-rê-mi 31:9). Theo ý nghĩa này thì Chúa Giê-xu là con đầu lòng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là thành viên ưu việt trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là người được xức dầu, là "Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an" (Ê-sai 9:5).

Sau gần một thế kỷ tranh cãi ở những cộng đồng khác nhau của Hội thánh ban đầu, thì Hội thánh Cơ Đốc chính thức lên án thuyết Arius là tà thuyết. Kể từ đó, thuyết Arius không bao giờ được xem là một thuyết có thể tồn tại được trong niềm tin Cơ Đốc. Tuy nhiên, thuyết Arius không mất đi. Nó vẫn tiếp tục qua nhiều thế kỷ dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngày nay, Chứng nhân Giê-hô-va và Mormon được xem như là rất giống với thuyết Arius khi nói về bản chất của Đấng Christ. Cũng giống như Hội thánh ban đầu đã làm, chúng ta phải lên án bất cứ hay mọi sự tấn công về thần tính của Chúa Giê-xu Christ, là Đấng cứu chuộc chúng ta.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Thuyết của Arius là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries