settings icon
share icon
Câu hỏi

Thuyết Calvin quá mức, và nó có thuộc Kinh thánh không?

Trả lời


Một định nghĩa đơn giản là: thuyết Calvin quá mức là niềm tin cho rằng Đức Chúa Trời cứu người được chọn qua ý muốn tối cao của Ngài bằng cách sử dụng ít hoặc không sử dụng những phương pháp đem đến sự cứu rỗi (như truyền giáo, rao giảng, và cầu nguyện cho người bị hư mất). Đó là một sai lầm trái với Kinh thánh, những người theo thuyết Calvin quá mức nhấn mạnh quá mức quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời và nhấn mạnh không đúng mức trách nhiệm của con người trong công cuộc cứu rỗi (Ma-thi-ơ 11:28; Giăng 1:12; 3:36; Ro-ma 10:9, 13; 1 Ti-mô-thê 2:4; 2 Phi-ê-rơ 3:9).

Một hậu quả rõ ràng của thuyết Calvin quá mức là nó áp chế mọi mong muốn truyền giáo cho người bị hư mất. Hầu hết các nhà thờ hoặc các giáo phái theo thần học Calvin quá mức được bày tỏ bởi thuyết định mệnh, sự thờ ơ và thiếu sự đảm bảo của đức tin. Có ít sự nhấn mạnh đến tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho người bị hư mất và dân sự của chính Ngài nhưng lại là một mối bận tâm trái Kinh thánh với quyền năng tối cao của Đức Chúa Trời, sự lựa chọn của Ngài đối với người được cứu, và cơn thịnh nộ của Ngài đối với người bị hư mất. Phúc âm của người theo thuyết Calvin quá mức là sự tuyên bố về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với người được chọn và sự trừng phạt của Ngài đối với người bị hư mất.

Kinh thánh dạy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời có quyền năng tối cao trên toàn vũ trụ (Đa-ni-ên 4:34-35), bao gồm cả sự cứu rỗi dành cho con người (Ê-phê-sô 1:3-12). Nhưng với quyền năng tối của Đức Chúa Trời, Kinh thánh cũng dạy rằng động cơ thúc đẩy sự cứu chuộc người bị hư mất của Ngài là tình yêu (Ê-phê-sô 1:4-5; Giăng 3:16; I Giăng 4:9-10) và những cách thức cứu chuộc người bị hư mất của Đức Chúa Trời là sự công bố Lời Ngài (Rô-ma 10:14-15). Kinh thánh cũng tuyên bố rằng Cơ Đốc nhân phải nhiệt tình và quyết tâm trong việc làm chứng cho những người chưa tin, là những sứ giả của Đấng Christ, chúng ta phải “nài xin” mọi người giải hòa với Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 5:20-21).

Thuyết Calvin quá mức nắm giữ một học thuyết Kinh thánh, sự tối cao của Đức Chúa Trời và đẩy nó đến một cực độ trái với Kinh thánh. Khi làm như vậy, người theo thuyết Calvin quá mức làm giảm tình yêu của Đức Chúa Trời và sự cần thiết của truyền giáo.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Thuyết Calvin quá mức, và nó có thuộc Kinh thánh không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries