settings icon
share icon
Câu hỏi

Theo Kinh Thánh tình bạn thật là gì?

Trả lời


Chúa Giê-xu Christ cho chúng ta thấy định nghĩa của một tình bạn thật: "Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình. Nếu các con làm theo điều Ta truyền dạy thì các con là bạn hữu Ta. Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng Ta gọi các con là bạn hữu, vì Ta đã bày tỏ cho các con biết tất cả những gì Ta đã nghe nơi Cha Ta." (Giăng 15:13-15). Chúa Giê-xu là gương mẫu thuần túy của một người bạn thật, vì Ngài đã hi sinh mạng sống mình cho "những người bạn hữu". Cũng thế, bất kì ai đều có thể trở thành bạn hữu của Chúa qua việc tin nhận Ngài là Chúa cứu thế cho cuộc đời của họ, việc được tái sinh và tiếp nhận đời sống mới nơi Ngài.

Có một gương mẫu cho tình bạn thật giữa Đa-vít và Giô-na-than con trai Sau-lơ, mặc dù Sau-lơ, cha của ông truy đuổi và cố giết Đa-vít, nhưng ông đã luôn đứng về phía bạn mình. Bạn sẽ tìm thấy câu chuyện đó trong 1 Sa-mu-ên chương 18 đến 20. Một số đoạn liên quan đến là 1 Sa-mu-ên 18:1-4, 19: 4-7; 20:11-17, 41-42.

Châm ngôn là nguồn sách tốt khác về sự khôn ngoan đối với bạn hữu. "Bạn bè thương mến nhau luôn luôn, và anh em sinh ra để giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn" (Châm ngôn 17:17). "Một người có nhiều bạn bè có thể là điều tai hại, nhưng có một bạn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt" (Châm ngôn 18:24). Vấn đề ở đây là để có một người bạn thì người đó phải là bạn. "Bạn bè gây thương tích do lòng yêu thương chân thật, còn hơn kẻ thù hôn hít cách giả tạo" (Châm ngôn 27:6). "Giống như sắt mài nhọn sắt, con người mài giũa diện mạo bạn mình" (Châm ngôn 27:27).

Nguyên tắc của tình bạn cũng được tìm thấy trong sách A-mốt. "Nếu hai người không đồng ý với nhau thì có đi chung đường được sao?" (A-mốt 3:3). Bạn bè là những người tâm đầu ý hợp. Bạn bè là người mà bạn có thể tin tưởng hoàn toàn. Bạn bè là người mà bạn tôn trọng và người đó cũng tôn trọng bạn không phải dựa vào việc xứng đáng mà dựa vào việc có cùng suy nghĩ.

Cuối cùng, định nghĩa thực sự của một tình bạn chân thật đến từ sứ đồ Phao-lô: "Thật khó có ai chịu chết thay cho người công chính, họa hoằn lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta." (Rô-ma 5:7-8). "Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình" (Giăng 15:13). Giờ đây, đó chính là tình bạn thật!

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Theo Kinh Thánh tình bạn thật là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries