settings icon
share icon
Câu hỏi

Thần học luân lý là gì?

Trả lời


Thần học luân lý là khái niệm được Nhà Thờ Công Giáo La Mã sử dụng để miêu tả sự tìm hiểu về Đức Chúa Trời theo quan điểm mỗi con người nên sống như thế nào để nhận được sự hiện diện hoặc được ơn từ Chúa. Trong khi thần học giáo điều bàn về sự dạy dỗ hay giáo lí chính thức của Nhà Thờ Công Giáo La Mã, thần học luân lý bàn về mục tiêu của cuộc sống và cách để đạt được mục tiêu đó. Nói đơn giản, mục tiêu hay mục đích của thần học luân lý là xác định xem con người nên sống như thế nào.

Thần học luân lý nghiên cứu về các vấn đề như tự do, lương tâm, tình yêu, trách nhiệm và luật pháp. Thần học luân lý muốn đặt ra những nguyên tắc chung để giúp mỗi cá nhân đưa ra quyết định đúng đắn và giải quyết những vấn đề trong cuộc sống theo thần học giáo điều của Nhà Thờ. Thần học luân lý của Công Giáo La Mã về cơ bản tương đương với Đạo Đức Cơ Đốc bên Tin Lành. Thần học luân lý bàn về những câu hỏi rộng trong cuộc sống và tìm cách để định nghĩa đời sống của một Tín Đồ Công Giáo La Mã là như thế nào. Thần học luân lý đề cập đến những phương pháp khác nhau để phân biệt đạo đức, định nghĩa đúng và sai, tốt và xấu, tội lỗi và đức hạnh, v.v.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Thần học luân lý là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries